Radar · Miljö

Lag som skulle gynna bin begravd i Strasbourg: ”Hade hotat Europas lantbruk”

 Moderaternas Jessica Polfjärd (M) gläds över att ett förslag som hade kunnat halvera EU:ländernas användning av bekämpningsmedel till 2030, röstades ned.

Ett lagförslag med mål om att kapa användandet av bekämpningsmedel i EU med hälften begravdes av EU-parlamentet i veckan. EEB som samlar 180 av Europas miljöorganisationer beskriver det som ”ett kulturkrig mot vetenskapen”. Jessica Polfjärd, ledamot för Moderaterna, skriver på X att hon ”är glad över att förslaget förkastades”.

Det var sommaren 2022 som EU-kommissionen lanserade ett förslag på en förordning som innehöll ett mål om att minska användandet av bekämpningsmedel med 50 procent till 2030. Även den risk som bekämpningsmedel innebär skulle reduceras med 50 procent till 2030 – ett mål som EU också ställde sig bakom i samband med att ett globalt avtal för att rädda den biologiska mångfalden klubbades på Cop15 i Montreal förra året.

I förslaget skulle lantbrukare i första hand använda en miljövänlig metod för att förebygga skadedjur och prioritera alternativa metoder för skadedjursbekämpning, där kemiska bekämpningsmedel endast används som en sista utväg. Något som skulle gynna pollinerare och därmed också lantbruket.

Men förslaget, som välkomnades av miljöorganisationer, fick ett minst sagt ljumt mottagande av flera lantbruksorganisationer, som befarade att det skulle slå mot produktionen och leda till ekonomiska bakslag. Något som i sin tur fick mothugg från ett upprop av forskare. De menade tvärtom att mindre bekämpningsmedel är en förutsättning för en hållbar matproduktion.

Besvikelse och glädje

I veckan nådde förslaget EU-parlamentets miljöutskott. Men Sarah Wiener, den tyska gröna EU-parlamentariker som hade ansvar för att ta fram ändringsförslag, fick inte med sig utskottsmajoriteten vid en omröstning i veckan.

– En bitter besvikelse för mig som rapportör. Men en ännu större besvikelse för vår miljö, sa Sarah Wiener på en presskonferens efteråt.

Miljöpartiets ledamot Pär Holmgren (MP) uppger på X att han röstade nej till det slutgiltiga förslaget, då det försämrats till den grad att det blivit ”ett tomt skal” som han ansåg ”inte skulle ha gjort någon skillnad jämfört med de (otroligt bristfälliga) direktiv som vi redan har”. Jessica Polfjärd från Moderaterna berömmer däremot sig själv för att ha bidragit till att sänka lagförslaget helt och hållet, genom att också rösta nej till att ge rapportören en chans att lägga fram ett nytt förslag i utskottet.

”Glad över att Europaparlamentet i dag förkastade ett förslag som hade hotat Europas lantbruk och vår livsmedelsförsörjning. Vi röstade också emot att ge den gröna rapportören en ny chans i utskottet, eftersom de inte är intresserade av att hjälpa lantbruket”, skriver hon på X.

”Ett kulturkrig mot vetenskapen”

I somras var det nära att högergruppen i EU-parlamentet skulle ha sänkt den förordning som ska få medlemsländerna att restaurera minst 20 procent av unionens land- och vattenyta till 2030. Men den gången gick lagen igenom, om än på håret, först i EU-parlamentets miljöutskott och sedan när hela parlamentet var samlat. Det efter att flera ledamöter från högergruppen EPP brutit med partigruppspiskan och röstat för förslaget.

European environmental bureau, ett nätverk av cirka 180 miljöorganisationer, skriver i ett pressmeddelande att de noterat vad de beskriver som en oroväckande trend inför det kommande EU-valet: ”Ett kulturkrig mot vetenskapen. Kortsiktiga valkalkyler och egenintressen driver EU:s beslutsfattare att spela med vår hälsa och våra ekosystem. Några få tjänar på det, vi alla förlorar.”

Läs mer: Vinst för våtmarker när EU nådde kompromiss om restaureringslag