Glöd · Debatt

Replik: Illegala bosättningar gör tvåstatslösning omöjlig

Här byggs ett israeliskt bostadsområde i palestinska Östra Jerusalem.

Varför är det så svårt att upprätta en tvåstatslösning i Mellanöstern? Palestinierna har inte velat ha den, skriver Kristofer Åberg i sin replik på Gert Anderssons debattartikel om Al Nakba. Det är omöjligt när israeler driver bort palestinier från palestinsk mark, svarar Gert Andersson.

DEBATT. Kristofer Åberg kritiserar mitt inlägg som primärt handlade om Al Nakba, den stora katastrofen för de 750 000 palestinier som fördrevs i samband med staten Israels bildande 1948. Åberg ägnar dem inte en enda rad, men kritiserar mig för ensidighet.

Den 10 mars 1948 antogs Plan Dalet av sionistiska ledare. Den israeliska historikern Ilan Pappe skriver i sin bok Den etniska rensningen av Palestina:
”Redan samma kväll utgick militära order till enheterna i fält om att förbereda den systematiska fördrivningen av palestinierna från stora delar av landet. Med dessa order följde en detaljerad beskrivning av de metoder som skulle användas för att med tvång fördriva människorna: storskaliga trakasserier, bakhåll och bombardering av byar och befolkningscentra; brandskattning av bostäder och lös och fast egendom, fördrivning, rivning och slutligen minering av ruinerna för att hindra de fördrivna från att återvända. Varje enhet försågs med en egen lista över de byar och stadsdelar som var mål för denna huvudplan.”

I boken, som huvudsakligen bygger på källor i israeliska militära arkiv, beskriver Pappe hur denna etniska rensning genomfördes på ett mycket systematiskt sätt. Om vi inte känner till eller, än värre, förnekar dessa händelser kan vi inte förstå bakgrunden till dagens konflikt och än mindre bidra till en fredlig lösning. Jag rekommenderar alla att läsa den boken!

Åberg hävdar att Israel är för en tvåstatslösning. Men varför konfiskerar man då palestinsk mark, fördriver palestinier och bygger bosättningar där en palestinsk stat, enligt Oslo-avtalet, skulle upprättas? Allt i strid med 4 Genèvekonventionen och upprepade FN-resolutioner! Obestridliga hinder för en tvåstatslösning.

Läs alla inlägg i debatten: Gert Anderssons debattartikel Palestinier har levt 75 år i flyktingläger • Kristofer Åbergs replik Israel ville ha en tvåstatslösning – men inte den arabiska sidan • Gert Anderssons replik Illegala bosättningar gör tvåstatslösning omöjlig • Kristofer Åbergs replik Bosättningar är inget hinder för tvåstatslösning