Radar · Miljö

Miljöministerns utspel om tio nya reaktorer får bakläxa

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kan ha rusat på för snabbt om löftet om tio nya reaktorer, vilket inte verkar ha varit förankrat i regeringen.

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska Romina Pourmokhtari ha gått över sina befogenheter när hon på en presskonferens ville bygga tio nya reaktorer, ett utspel som inte ska ha varit förankrat i regeringen.

Det var den 9 augusti som klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bjöd in till pressträff tillsammans med Strålsäkerhetsmyndighetens vikarierande generaldirektör Michael Knochenhauer för att ta emot en utredning om utvecklandet av kärnkraften.

Under pressträffen var ett av budskapen från Romina Pourmokhtari att hon vill se minst tio nya kärnkraftsreaktorer till 2040-talet.

Syre rapporterade om pressträffen där miljöministern bland annat sade:

– Vi vill bana väg för nya reaktorer. Idag är det förbjudet att bygga kärnkraft på nya platser där det inte redan finns kärnkraft och det finns ett maxtak på antalet reaktorer. Det vill vi ändra på, sade Romina Pourmokhtari och tillade:

– Sverige behöver motsvarande minst 10 nya konventionella reaktorer för att täcka energibehovet fram till 2045.

I pressmeddelandet som skickades ut stod det att ”Sverige behöver tre gånger så mycket kärnkraft om 20 år”.

De utsagorna är numera bortraderade från regeringens hemsida, vilket är ett ovanligt förfarande, rapporterar Aftonbladet.

Bråttom för miljöministern

Vid pressträffen fick ministern frågor om varför regeringen inte har sökt en blocköverskridande överenskommelse kring kärnkraften, något som skulle kunna garantera stabilitet och kontinuitet för företag som vill satsa på kärnkraften. I annat fall hotas den lagstiftning som denna regering genomför att ändras vid ett maktskifte.

– Att sätta sig i överenskommelser tar lång tid att förhandla fram och det är inte säkert att de håller. Men vi ser att det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har börjat vrida och vända på den här frågan, sade Romina Pourmokhtari då.

Hon berättade också att hon som liberal ville rusa på så fort det bara går med att lägga grund för ny kärnkraft när det finns majoritet i riksdagen. 

Nu verkar det som att löftet om tio nya reaktorer inte heller varit fullt ut förankrat inom regeringen, utan att miljöministern rusat händelserna i förväg.

I regeringen faller det nämligen inte på klimat- och miljöministern att sätta ramarna för energiproduktionen utan det arbetet leds av klimat- och näringslivsdepartementet och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

– Regeringen har inte fastställt mål eller bedömning på den detaljnivån, säger Daniel Liljeberg, som är Ebba Buschs statssekreterare med ansvar för energifrågor, till Aftonbladet.

Färdplan för nettonollutsläpp

Regeringen har tidigare givit beskedet att den kommer att komma med en färdplan till hösten för en utbyggnad av kärnkraften, som ses som nödvändig för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp till 2045.

Flera möten kommer att hållas under hösten med regeringen och representanter från delar av näringslivet innan en proposition läggs fram på området.

Hur propositionen kommer att se ut är ännu inte klart förutom att fokus ska ligga på fossilfria energikällor. Hur stor del som kommer att vara kärnkraft eller hur många reaktorer som ska byggas är heller inte fastställt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV