Radar · Miljö

Larmet: Kraftigt ökad textilkonsumtion

Kasserade kläder som sorterats vid en anläggning i Malmö.

Konsumtion av textilier är förknippat med en rad allvarliga miljöproblem – ändå fortsätter vår konsumtion att öka – och det kraftigt, enligt nya siffror från Naturvårdsverket. 

Mellan åren 2015 och 2019, låg nettoinflödet av textilier (importen minus exporten) på drygt 13,5 kilo per person i Sverige. Enligt nya siffror från Naturvårdsverket ligger det nu på 15,2 kilo. Ökningen har skett i alla kategorier kläder. Under pandemin skedde en mindre nergång till 12 kilo, därför anses en delförklaring till den snabba ökningen vara ett uppdämt behov, enligt Naturvårdsverket. Men det kan inte vara hela förklaringen, då konsumtionen fortsatt att öka under 2022, enligt myndigheten.

– Att textilkonsumtionen fortsätter uppåt är anmärkningsvärt, med tanke på att vi befinner oss i en lågkonjunktur och med tanke på att många nu är medvetna om de miljö- och klimatproblem som är kopplade till konsumtion, säger Yvonne Augustsson, handläggare som arbetar med textilkonsumtion på Naturvårdsverket i ett uttalande.

EU vill göra fast fashion omodernt

Produktionen av textilier är förknippat med en rad miljöproblem. Däribland stora växthusgasutsläpp (industrin står för runt 10 procent av de globala utsläppen), vattenbrist (en t-tröja kräver tio badkar), kemikalieutsläpp (mellan 1,5 och 6,9 kg kemikalier beroende på fiberslag och produktionsmetod) och markanvändning (bomull upptar 2,5 till 5 % av den odlade ytan i världen).

Men textilierna ställer också till problem som avfall. Ofta långt ifrån köparna i Europa. Enligt en färsk rapport av Europeiska miljöbyrån (EEA), har textilavfallet som exporteras till Afrika och Asien tredubblats de senaste tjugo åren. En del återanvänds men en betydande del hamnar i informella avfallsflöden. Varje år bränns också stora mängder osålda textiler upp.

Men EU har sagt sig vilja få bukt med överkonsumtionen. För ett drygt år sedan släppte EU:kommissionen en textilstrategi som en del i ett större paket för att göra hållbara produkter norm. 

– Det finns både ett behov och en vilja att göra ”fast fashion” omodernt, sa då Miljökommissionär Virginijus Sinkevičius.

Läs mer: Vägval för klädbranschen: ”Behövs storskaliga lösningar”

Läs mer: H&M – miljöhjälte eller bov? Anklagas för ”fluff” i ny rapport

Läs mer: EU vill göra ”fast fashion” omodernt

Så vill EU få bukt med överproduktionen

Den textilstrategi som EU:kommissionen lanserat inom ramen för den gröna given, ska ta fram krav på textilier som ska göra att de håller längre, att de blir enklare att laga och återvinna samt att textilierna ska innehålla en viss mängd återvunnet material. Strategin ska också bidra till att textiler i mindre grad förstörs utan att ens ha sålts, genom att företagen tvingas deklarera när det sker och ge en förklaring till varför. Man öppnade också för att det ska bli förbjudet att förstöra vissa varugrupper och produkter.

Källa: EU:kommissionen