Radar · Miljö

EU vill göra ”fast fashion” omodernt

Textilfabrik i Bangladesh – ett land där en stor del av de kläder som importeras till EU produceras.

En strategi som syftar till att förändra textilsektorn i grunden presenterades idag av EU-kommissionen. ”Det betyder ett slut på den modell som bygger på att ta, skapa, ha sönder och kasta,” sa Frans Timmerman, EU-kommissionens förste vice ordförande.

Trots stor miljöpåverkan har textilsektorn klarat sig undan någon större reglering. Men med EU:s gröna giv ska sektorn styras om till att ligga i linje med unionens mål om att bli klimatneutral senast 2050.

En länge väntad strategi för att se till att det också blir så presenterades under onsdagen. Enligt Frans Timmerman kommer den bidra till att ställa om branschens affärsmodell från linjär till cirkulär.

– Det är bra för konsumenterna, det är bra för miljön och det är bra för vår klimatpolicy.

– Det innebär också att vi kommer att använda mindre energi, så mindre pengar i fickan för Putin och mer pengar i din egen ficka.

Miljökommissionär Virginijus Sinkevičius som också var med på presskonferensen fyllde i:

– Vi ser en växande aptit på högkvalitativa textilier, på tillgängliga tjänster som möjliggör återbruk och lagning och på att avfallsproblemet blir löst. Det finns både ett behov och en vilja att göra ”fast fashion” omodernt, sa han.

"Det är sanslöst"

Bland annat innebär strategin att kommissionen ska ta fram krav på textilier som ska göra att de håller längre, att de blir enklare att laga och återvinna samt att textilierna ska innehålla en viss mängd återvunnet material. Strategin ska också bidra till att textiler i mindre grad förstörs utan att ens ha sålts, genom att företagen tvingas deklarera när det sker och ge en förklaring till varför.

– Vi öppnar också för att det kan bli ett förbud att förstöra vissa produkter eller varugrupper, säger Virginijus Sinkevičius.

Strategin kommer nu att förhandlas med Europeiska rådet och EU-parlamentet. Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, som driver frågor om textilsektorns omställning, välkomnar att det arbetet nu kan påbörjas.

– Vi måste gå över till cirkulära affärsmodeller, och det är sanslöst att vi idag till och med bränner upp kläder som aldrig ens använts av någon, säger hon i ett uttalande till Syre.

"Oroväckande vaga"

Men hon kritiserar samtidigt förslaget för att bland annat sakna ett mål för minskade klimatutsläpp från textilsektorn, och för vaghet i formuleringarna kring att det ”kan komma ett förbud mot att förstöra osålda kläder”.

– På den här punkten är kommissionen samtidigt oroväckande vaga, säger hon.

Kommissionen aviserar också i strategin att kraven på social hållbarhet ska höjas. Men Alice Bah Kuhnke hade önskat att man gick längre.

– Arbetsförhållandena är ofta oacceptabla och lönerna skamliga för de kvinnor som arbetar i textilsektorn i fattiga delar av världen. Tyvärr saknar jag ett förbud i förslaget mot de mest skadliga affärsmodellerna och handelsmetoderna. I de här frågorna pekar EU-kommissionen bara mot den Due diligence-lagstiftning som redan presenterats och kommer inte med något nytt i dag, säger hon.

Även Europeiska miljöbyrån (EBB) som samlar miljöorganisationer runt om i Europa välkomnar strategin. Men likt Alice Bah Kuhnke ser man åtgärder för att tackla brott mot mänskliga rättigheter i textilproduktionen som en blind fläck i förslaget.

– Det går inte att göra ”fast fashion” grönt, i dag har EU-kommissionen sagt att överproduktionen är ett problem genom att peka ut antalet kollektioner som märken lanserar varje år. Nu behöver vi säkerställa att de åtgärder som strategin innehåller översätts i att företag kan hållas ansvariga oavsett deras storlek, och att det inte finns några kryphål när det gäller förstörelse av osålda varor och att säkerställa att arbetare behandlas rättvist, säger Emily Macintosh, policyhandläggare på EEB i ett uttalande.  

Läs mer: 

Vägval för klädbranschen: ”Behövs storskaliga lösningar”

EU: Företag ska ta större ansvar för ”anständiga arbetsvillkor”