Radar · Miljö

Ny skogsstatistik: Avverkning på rekordnivåer 

Tallskog i Enköping.

Något ökad tillväxt, rekordhög avverkning och tallen går om granen som det till volym sett vanligaste trädslaget. Det visar färsk statistik från Sveriges lantbruksuniversitet.

SLU Riksskogstaxeringen inventerar regelbundet i skog och mark och presenterar i dag den årliga officiella statistiken. Den visar att tillväxttakten i svensk skog efter en period av minskning nu har ökat något, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. När det gäller antalet träd är björken fortfarande det vanligaste trädslaget.

– Tillväxttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu ökat något. Samtidigt ser vi rekordnivåer av såväl avverkad volym som volymen av träd som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, säger Per-Erik Wikberg, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen, i ett pressmeddelande.

Figur över tillväxt, avverkning och naturlig avgång, det vill säga träd som dör utan mänsklig åverkan
Figur över tillväxt, avverkning och naturlig avgång, det vill säga träd som dör utan mänsklig åverkan. Källa: SLU Riksskogstaxeringen

I årets statistik har man även tittat närmre på gammal skog och kommer fram till att det finns 2,4 miljoner hektar i Sverige, vilket utgör tio procent av den produktiva skogsmarken. Gammal skog definieras som äldre än 140 år i norra Sverige och äldre än 120 år i södra Sverige.

Läs mer: 

Sverige ett av få länder att inte rösta för ny EU-lag mot avskogning