Radar · Politik

Vindprojekt stoppas – riskerar bli kris

Flera stora havsbaserade vindkraftsparker har stoppats på senare tid.

Flera stora vindkraftsparker har på senare tid stoppats av ekonomiska skäl i Europa och USA. Utvecklingen riskerar hela energiomställningen om den får fortsätta, uppger branschen. 

Extremhetta, klimatkris och krig i Ukraina, behovet av omställning till förnybar energi är akut. Och på senare år har det skett stora framsteg, inom kort beräknas förnybart vara den enskilt största energikällan.

Men den utvecklingen är nu under hot sedan ett antal stora vindkraftsprojekt stoppats med hänvisning till ekonomin.

Flera förklaringar

Svenska Vattenfall stoppade i veckan sina planer på att bygga 137 vindkraftverk, som skulle försörjt 1,5 miljoner brittiska hushåll med el. Flera amerikanska projekt väntas också avbrytas.

Förklaringen som ges är ökade kostnader på grund av inflation och en orolig omvärld som ökar priser på material.

– Vindprojekt står inför en ekonomisk kris. Meddelandet från Vattenfall om att stoppa utvecklingen av Norfolk Boreas vindkraftpark signalerar början på vad som kan bli en genuin kris, säger Megan Smith, chef för vindkraft till havs vid Carbon Trust till Bloomberg. 

Efterlyser politiskt ingripande

På kort tid har vindkraft stoppats som skulle ha generarat 3,5 gigawatt kraft och branchen meddelar att ytterligare 9,7 gigawatt riskerar att avbrytas.

USA har en målsättning på 30 gigawatt el från havsbaserade vindkraftverk inom sex år. Storbritannien, Tyskland och Nederländerna avtalat att nå sammanlagt 120 gigawatt vindkraft till 2030.

Företagen bakom de planerade investeringarna menar att politiken måste gripa in och säkerställa att inte fler vindparksparker slopas. 

Läs mer: 

Industrins elbehov kan öka snabbt – mer vindkraft krävs snarast