Radar · Miljö

Industrins elbehov kan öka snabbt – behov av snabb vindkraftsutbyggnad

Landbaserad vindkraft är det enda energislaget som kan byggas ut tillräckligt snabbt för behoven under 20-talet, enligt Energimyndigheten.

Två nya framtidsanalyser från Svenska kraftnät och Energimyndigheten visar att elbehovet i Sverige kan växa snabbt redan de närmsta åren, framförallt inom industrin. Och enda sättet att snabbt svara på behovet och undvika elbrist är utbyggnad av landbaserad vindkraft.

Enligt en ny framtidsanalys av Sveriges elbehov kan nya industrisatsningar göra att elbehovet växer snabbt, med risk för elbrist år 2027.

– Vi ser hur industrins elbehov ökar mycket snabbare än utbyggnaden av ny el, och från 2027 kan Sverige få underskott på el, säger Mattias Jonsson, enhetschef på Svenska kraftnät, till SVT Nyheter.

Det är bland annat stora industriprojekt såsom Hybrit (fossilfritt stål) och Northvolts utbyggnad i Skellefteå och Göteborg som gör att elkonsumtionen spås gå upp de närmsta åren. Svenska Kraftnäts rapport, som är en kortsiktig marknadsanalys, gör bedömningen att elproduktionen kommer öka med cirka 17 terawattimmar till 2027, medan elanvändningen kommer att öka med 44 terawattimmar. Dagens elöverskott som idag ligger på på 33 terawattimmar skulle därmed minska till runt 6 terawattimmar.

Elbehovet kan fördubblas

För att hindra att elbrist uppstår behövs därmed en snabb utbyggnad av elproduktionen. En andra rapport, som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med Trafikverket, Elmarknadsinspektionen och Svenska kraftnät spår att elbehovet kan fördubblas redan till år 2035. Rapporten nämner såväl havsbaserad vindkraft som kärnkraft som en lösning, men båda ligger en bit framåt i tiden.

– För att klara industriutbyggnaden till senare delen av 2020-talet är det i princip bara landbaserad vind som kan lösa behoven, säger Martin Johansson på Energimyndigheten till SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV