Radar · Miljö

Regeringen säger nej till EU-förordning om skogsbruk

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) vid ett EU-möte i Bryssel i december.

När EU nästa vecka ska bekräfta en uppgörelse om klimatkraven för skog och mark blir det inte bifall från den svenska regeringen. En tydlig signal att man inte bryr sig ett dugg om klimatet, menar EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP).

Den 28 mars ska EU:s energiministrar rösta om den så kallade LULUCF-förordningen, som behandlar hur EU kan öka koldioxidbindningen genom kolinlagring i skog och mark för att reducera klimatpåverkan. Regeringen anser att förslaget riskerar att innebära alltför långtgående begränsningar av svenskt skogsbruk, och kommer inte att stödja förslaget.

– Det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete. Regeringen prioriterar därför i EU-arbetet att det svenska skogsbruket inte begränsas utan fullt ut kan bidra till att uppnå klimatmålen, samt till jobb och tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande.

EU-parlamentet gav klartecken för lagstiftningen i förra veckan, och parlamentarikern Pär Holmgren (MP) överraskas av den svenska inställningen.

– Bara dagar efter IPCC:s senaste rapport säger regeringen nej till lagstiftning som ska skydda miljö och klimat, och som man tidigare accepterat. Regeringen gör verkligen allt för att signalera att man inte bryr sig ett dugg om klimatet, säger han i ett uttalande.

Regeringen meddelar att de överlag stödjer överlag EU:s klimatstrategi Fit for 55, där förslaget ingår, men att ”ett hållbart skogsbruk är avgörande för att uppnå en grön omställning”. EU-parlamentet gav klartecken för lagstiftningen i förra veckan.

Läs mer: 

Urvattnade klimatlagar väntas röstas igenom i EU

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV