Radar · Miljö

Urvattnade klimatlagar väntas röstas igenom i EU

Troligen röstar en majoritet av EU-parlamentet imorgonför den så kallade LULUCF-lagstiftningen om hur mycket koldioxid som ska bindas i mark och skog.

Imorgon röstar EU-parlamentet om flera viktiga klimatlagar. Bland annat den så kallade LULUCF-lagstiftningen, som ska reglera hur mycket koldioxid som ska bindas i skog och mark i unionen. Men från grönt håll finns ett missnöje

Enligt Miljöpartiets EU-parlamentariker är lagförslaget alltför utvattnat, något som de menar att Sverige varit med och sett till. Bland annat finns det flera kryphål och möjligheter att gå runt delar av kraven. Sverige har också lyckats minska sitt åtagande och därmed hela EU:s kolsänkemål genom att göra så att de slutgiltiga målen inte är bindande.

Men från MP:s håll kommer man ändå att rösta för.

– Klimatet skulle behöva så mycket mer än så här. För att kunna nå målsättningarna i Parisavtalet behövs en samlad klimatpolitik som innebär i storleksordningen 60-65 procents utsläppsminskningar till 2030. Med den LULUCF-lagstiftning vi får nu hamnar vi på ett nettomål på runt 57 procent, och med alla kryphål som kompromissen innehåller är det tveksamt om ens det kommer uppnås. Det är bedrövligt dåligt, säger EU-parlamentariker Pär Holmgren i ett pressmeddelande.

Han tror att det blir en stor majoritet i parlamentet som röstar igenom lagstiftningen.

– Växthuseffekten måste försvagas. Att fälla lagen är inget realistiskt alternativ. Omförhandlingar just nu skulle heller inte nödvändigtvis leda till förbättringar utan skulle troligen försämra resultatet ytterligare. Men det är tragiskt att vi hamnat här och det är våra barn och barnbarn som kommer att få städa upp atmosfären efter oss, säger Pär Holmgren.