Glöd · Ledare

Det är ingen skillnad på en överhettad hund och en överhettad ko

Högsommaren är här. I Sverige har det hittills varit en underlig sommar, med en inledande värmebölja följd av regn, kyla och blåst. Men sommar är sommar, solen är uppe många timmar och den värmer när den är framme. Det innebär att försäkringsbolag och veterinärkliniker flitigt delar information om hur lätt en hund kan bli överhettad om den lämnas ensam i en bil när solen ligger på. Och det är naturligtvis bra – ju färre varelser som far illa, desto bättre. Men deras informationskampanjer visar också på den stora klyfta som finns i vårt sätt att se på olika djur.

Sommaren i resten av världen är inte lika mild som den svenska i år. Tvärtom staplas värmerekorden på varandra, skogsbränder härjar och människor dör. Det betyder dock inte att transporten av levande djur, som till exempel kor, får, grisar och höns har avstannat. Enligt en undersökning från mars i år gjord av Europeiska revisionsrätten transporterades 1,6 miljarder levande djur mellan EU-länder samt in i och ut ur EU under perioden 2017-2021. I en artikel i the Guardian från 2018 – ett annat extremvarmt år – beskrivs förhållandena för de djur som ska korsa gränsen mellan Turkiet och Bulgarien. Deras vattentråg är fyllda av hö och avföring, så de kan inte dricka, de står tätt packade, de har svårt att få luft och temperaturen är över 30 grader (vilket är maxgränsen som tillåts enligt EU:s regler för transport av levande djur). 

I ljuset av Guardians artikel kryper en obehaglig känsla över en när man läser vad exempelvis djurförsäkringsbolaget Agria skriver om att lämna hundar i bilen på sommaren. Det är så långt från djuren i animalieproduktionens verklighet. Man ombeds bland annat att helt enkelt inte lämna hunden i bilen om man inte måste. En överhettad hund ska svepas i våta handdukar, och eventuellt tas till veterinären om besvären blir för stora. Svenska Blå Stjärnan skriver att den som hittar en hund lämnad i en varm bil ska leta reda på ägaren via Transportstyrelsen. Är läget akut ska man kontakta polisen på 112. Djuren i animalieproduktionen, i trånga, varma transporter på väg mot sin död, har ingen som sveper dem i våta handdukar eller kör dem i ilfart till veterinären när de blir överhettade. Och ingen, förutom möjligtvis ett antal tappra aktivister, ringer polisen när boskapsdjur far illa i sina transporter.

Det går naturligtvis att påstå att det faktiskt är skillnad på hundar och vissa andra djur – en hund kan inte svettas, vilket gör dem extra känsliga för överhettning. Men detsamma gäller såväl grisar som fåglar, det är bara mindre välkänt bland allmänheten. Dessutom är däggdjurs nervsystem slående lika. Flyktinstinkter, rädsla, oro och smärta är saker kor, grisar, hundar – och människor – bland många andra har gemensamt. Ändå väljer vi människor många gånger att bortse från det. Europeiska revisionsrättens granskning bekräftar den bilden: de regler som finns idag fokuserar på andra värden än djurvälfärd under transport. Dessa andra värden är främst ekonomiska.

Om vi kan känna starkt engagemang för överhettade hundar i svenska bilar kan vi också känna det för alla de djur som transporteras kors och tvärs över världen rakt mot sin död. I ett första steg bör transport av levande djur förbjudas inom EU. Men det räcker inte. Efterfrågan på animalier måste upphöra för att djur inte ska existera enbart för människans njutning och/eller ekonomiska vinning. Konsumenter har stor makt om de är många. Ju fler som väljer växtbaserad kost nu, desto färre djur kommer lida i framtiden.

Alla som uppmärksammar de sjuka djurtransporterna världen över.

Vi har en landsbygdsminister som vill öka den svenska animalieproduktionen.