Radar · Mänskliga rättigheter

Bidragstak kritiseras: ”Slår mot barnfamiljer”

Familjer med flera barn riskerar slå i regeringens bidragstak.

Regeringen vill införa ett bidragstak för att få fler vuxna i arbete. Men professor Åke Bergmark anser att det skulle slå mot barnfamiljer och sakna effekt.

Den som är helt barskrapad kan ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, hos socialtjänsten i kommunen. Det kan ibland bli mycket pengar, anser regeringen och Sverigedemokraterna – som nyligen gav direktiv om att utreda ett bidragstak.

Tanken är att personer med försörjningsstöd ska bli mer motiverade att jobba om de får mindre i bidrag. Åke Bergmark, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, är kritisk.

– Det är i väldigt hög grad ett slag i luften. Tror man att det skulle påverka människor i långvarigt försörjningsstöd har man väldigt dålig kläm på vilka försörjningsproblem den gruppen står inför.

Redan nu kräver socialtjänsten att bidragssökande söker jobb eller deltar i arbetsmarknadsåtgärder, annars riskerar de nekas eller få sänkt bidrag.

– Incitamenten att ta ett jobb finns redan, säger Bergmark.

Att en del lever på försörjningsstöd under lång tid handlar främst om att de är långt från arbetsmarknaden. Lösningen är därför snarare att ge dem exempelvis yrkesutbildningar, anser han.

Åke Bergmark, professor i socialt arbete, är kritisk till regeringens direktiv om bidragstak
Åke Bergmark, professor i socialt arbete, är kritisk till regeringens direktiv om bidragstak. Björn Dalin/Stockholms universitet/TT

Inte rimligt att leva på

När socialtjänsten ska bedöma om någon har rätt till ekonomiskt bistånd utgår de bland annat från vad som anses vara en miniminivå att leva på, den så kallade riksnormen. Därtill kan socialtjänsten bevilja utgiften för hyran för att personen ska slippa bli hemlös.

Åke Bergmark betonar att personerna inte alltid får den miniminivå som anses rimlig att leva på. Under 2000-talet har det blivit vanligare att socialtjänsten beviljar mindre än riksnormen eller nekar försörjningsstöd helt, trots att personerna saknar inkomst, visar hans forskning.

Läs mer:

Barnfamiljerna blir fattigare – tuffast för ensamstående kvinnor med barn

Bidragstak riskerar drabba barnfamiljer: ”Herregud”