Zoom

Kritik mot rekordstor jakt på lodjur 

Lodjur i Norge, oberörda av den förestående jakten i Sverige.

Den kommande licensjakten på lodjur ifrågasätts av WWF. Totalt ska 201 lodjur fällas. 
– Antalet angrepp på tamdjur motsvarar inte omfattningen på licensjakten, säger rovdjursexpert Benny Gäfvert.

Den första mars inleds licensjakt på lodjur. Förra året fick 125 djur skjutas, och i år har landets länsstyrelser beslutat att totalt 201 lodjur får licensjagas, rapporterade Svensk jakt på tisdagen.

Det är många djur, anser Världsnaturfonden WWF.

– Vi tycker att man kan fundera över om de här licensjaktsbesluten är förenliga med art- och habitatdirektivet, det är ju ett undantag man gör, och  vi är tveksamma till om man uppfyller kriterierna för det, säger Benny Gäfvert, rovdjursexpert på WWF.

Lodjur har varit fridlysta sedan 1991, men 2010 infördes licensjakt på lodjur i län där djuren finns året runt. Den svenska lodjursstammen består i dag av ungefär 1440 individer. Enligt Benny Gäfvert hänvisar länsstyrelserna ofta till att syftet med licensjakten är att minska människors oro för skaderisk på tamdjur, eller att arten inte ska förlora sina livsmiljöer.

– Men vi ser att det finns utrymme för fler lodjur idag, inte färre. Det är gott om bytesdjur, och gott om utrymme för att sprida sig. Antalet angrepp på tamdjur motsvarar inte omfattningen på licensjakten, och det är få angrepp i förhållande till hur mycket lodjur det finns.

Strävar efter samexistens

Benny Gäfvert understryker samtidigt att man ska ha respekt och förståelse för den oro som finns.

– Jag är själv fårägare och om mina får blir angripna blir jag givetvis ledsen och det är jobbigt, men vi får försöka samexistera, och i mitt fall fungerar rovdjursavvisande stängsel utmärkt.

Förekomst av lodjur har en större påverkan i norr, där rennäringen kan drabbas. Men det är framför allt i södra och mellersta Sverige som många lodjur ska skjutas av, medan det är vanligare att man beslutar om skyddsjakt i de län där renar finns. Skyddsjakt innebär att det är tillåtet att skjuta en specifik individ som orsakar stora skador.

– I södra och mellersta Sverige ser man det mer som att minska rovdjurstrycket i stort, säger Benny Gäfvert.

Intensiv jakt i Kalmar

Det är Naturvårdsverket som tilldelar varje enskild länsstyrelse rätten att besluta om licensjakt, och störst tilldeIning har Kalmar län med 32 djur.

”Syftet med att besluta om licensjakt i Kalmar län är att stabilisera populationen inom länets beslutade förvaltningsmål. Detta för att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar lodjursförvaltning, förbättra möjligheten för samexistens och på detta sätt bevara lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus”, skriver Länsstyrelsen Kalmar på sin hemsida.

I södra och mellersta Sverige pågår lodjursjakten till den 31 mars i norr till den 15 april. I Västerbottens län är årets lodjursinventering på väg att avslutas, och det ”preliminära resultat visar att det finns ungefär lika många lodjur i länet som ifjol och att stammen fortfarande ligger under målnivån för Västerbotten”.

– Med årets låga tilldelning på endast fyra djur i två utpekade områden räknar vi med att kunna hålla lodjursstammen på en acceptabel nivå, samtidigt som vi bidrar till att minska problembilden kring lodjuren inom rennäringen, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Balansgång

De stora rovdjuren utgör viktiga delar i ekosystemet, och att upprätthålla den biologiska mångfalden är en balansgång, säger Benny Gäfvert.

– Att bedriva rennäring i samexistens med de stora rovdjuren är en utmaning och det läggs stora resurser på att få en fungerande förvaltning i renbetesområden. För lodjur, järv och björn överlappar stora delar av utbredningen renbetesområden och rovdjuren orsakar skador som renägarna får ersättning för. WWF ser dock ett behov av ökade insatser för att höja ersättningsnivåerna och att satsa på fler förebyggande åtgärder.

Sådana åtgärder kan vara rovdjursavvisande staket eller ovan nämnda skyddsjakt.

– Hellre det än bevilja omfattande licensjakt, skyddsjakt kan göra stor skillnad där det verkligen behövs, säger Benny Gäfvert.

Vilka konsekvenser kan jakten få för lodjursstammen?

– Lodjuren är känsliga för störningar i sin livsmiljö, och när jakten bedrivs under parningsperioden – vilket kan ifrågasättas – kan det störa deras framgång vad gäller föryngring. Det kan också bli störningar i deras hemområden, vilket kan få negativa följder.

Folkets favorit

Även om lodjuret antalsmässigt ligger över gynnsam bevarandestatus så är det klassat som sårbart.

– Stora och snabba förändringar i populationen kan påverka lodjurens bevarandestatus negativt, säger Benny Gäfvert.

Han tycker också att allmänhetens perspektiv är värt att ha med.

– Vi tycker generellt att lodjur är häftiga, vackra och mysiga djur, och det finns en stor acceptans för lodjuret i vår natur och närmiljö. Det har flera gånger röstats fram som vårt favoritdjur, och det finns många skäl till att fråga sig varför man jagar lodjur i sådan omfattning.

Läs mer  debattartiklar i ämnet: 

Skjut inte våra lodjur

Lodjuren minskar viltolyckorna – ompröva jaktbeslutet