Radar · Mänskliga rättigheter

Sida ska främja återvändande – ”Rimmar illa med övergripande mål”

Regeringens reformagenda innebär stora förändringar i arbetet för flera myndigheter.

Enligt nya direktiv från regeringen ska Sidas biståndsarbete inriktas på att främja handel och motverka irreguljär migration. Men det övergripande målet om att förbättra villkoren för människor i fattigdom och förtryck kvarstår. Uppdrag som inte är helt kompatibla, enligt Act Svenska kyrkan.

I dagarna får flera myndigheter sina regleringsbrev, där regeringen har formulerat dessas respektive uppdrag. På torsdagen beslutade regeringen om inriktningen för biståndsmyndigheten Sidas verksamhet, och dessa går i linje med de förändringar som reformagendan för biståndet innehåller. Som Syre tidigare uppmärksammat har den nya biståndspolitiken skiftat fokus från fattigdomsbekämpning till att på alla områden främja handel och utveckling. Regleringsbrevet innehåller till exempel skrivningar om att myndigheten ska ”öka synergierna mellan handel och bistånd” och att ”biståndet ska vara en hävstång för andra finansiella flöden”.

Men det övergripande målet att bekämpa fattigdom och förtryck kvarstår, och det är positivt, säger Eva Ekelund, ställföreträdande chef för Act Svenska kyrkan.

– Sen är perspektivet delvis förändrat, det är en förskjutning mot samstämmighet, som används på ett nytt sätt för mig, att alla politikområden ska vara samstämmiga för att främja svenska intressen.

Löser inte fattigdomsproblematik

Nytt är också att Sida ska ”värna det svenska intresset i att motverka irreguljär migration och dess risker, främja återvändande, frivillig återvandring och hållbar återintegrering, samt att minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning”.

– Att kontrollera gränser och illegal migration tycker jag inte riktigt ligger inom Sidas kompetensområden, och det rimmar illa med det övergripande målet med biståndet som är att förbättra villkoren för människor i fattigdom och förtryck. Jag har svårt att se hur sådana kontroller löser en fattigdomsproblematik och varför det ska finansieras av biståndsbudgeten, säger Eva Ekelund.

Välkomnar fokus på lokala civilsamhällen

Regleringsbrevet återspeglar reformagendan, enligt vilken stödet till civilsamhället ska öka. Hur det ska ske i Sidas regi tycker dock Eva Ekelund inte riktigt framgår av regleringsbrevet, men det finns ett fokus på lokala civilsamhällesorganisationers kapacitetsutveckling och egna finansiering, vilket Act välkomnar.

– Det är något vi har jobbat med, vi vill flytta makten till det lokala civilsamhället, säger Eva Ekelund och tillägger att de är glada för att biståndet till Guatemala inte fasas ut.

– Sveriges bistånd är väldigt viktigt för deras demokratiutveckling och arbete för mänskliga rättigheter.

Redan under innevarande år har stora delar av biståndet riktats om till Ukraina, och landet fortsätter att vara prioriterat 2024.

”Regeringens starka fokus på Ukraina och vårt grannskap utgör en central del i omställningen av biståndspolitiken och uttrycks i de prioriteringar regeringen gör i regleringsbrevet för Sida”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.