Glöd · Debatt

Ekeroth med järnrören ligger bakom angiverilagen

Kent Ekeroth på rättegång, åtalad för ett slagsmål i en krogkl 2017.

Utifrån regeringens pressträff om ”effektiviserad återvändarverksamhet” funderar Petra Flaum över vad det innebär att förslagen kommer från två motioner från 2011 och 2012 av Kent Ekeroth (SD). Debattartikeln publiceras i två delar varav det här är den avslutande.

Början på Petra Flaums debattartikel publicerades den 20 september 2023.

DEBATT. Finner att upphovsmannen till dagens narrativ är den som tog fram verktygslådan, nämligen Kent Ekeroth (SD).

2012 skriver Ekeroth (SD) en motion till riksdagen, 2012/13:Sf257, som heter Kriminalisera hjälp till illegala invandrare.

”Illegala invandrare, det vill säga det är de som ej fått uppehållstillstånd, de som avvisats eller utvisats, undanhåller sig från de svenska lagarna och svensk rättsskipning. De är med andra ord brottslingar. Att ge illegala invandrare vård utan att rapportera dem till polisen är idag lagligt. […] Det är orimligt att det är lagligt att hjälpa brottslingar. Jag vill därmed göra det olagligt att gömma, hjälpa eller på andra sätt underlätta för illegala invandare att hålla sig undan från den svenska rättskipningen som anges i 17 kap. 11 § BrB om skyddande av brottsling.

På samma sätt bör det bli obligatoriskt för anställda vid alla offentliga institutioner, både på lokal och nationell nivå samt deras privata motsvarigheter, såsom skola, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten med mera, att till polisen rapportera in uppgifter om de träffar på en illegal invandrare som de förstår eller borde ha förstått var en illegal invandrare.

Slutligen ska det för offentliga myndigheter eller dess privata motsvarigheter vara illegalt att låta illegala invandrare ta del av dessa myndigheters tjänster eller service, annat än för akut sjukvård. Även här ska dock naturligtvis den illegala invandraren rapporteras till polisen och vårdkostnaden utkrävas personen i fråga.”

Vilket kraftfullt narrativ. Vi drunknar redan i gängkriminella. Men inte nog med det. Alla illegala invandrare, alltså alla papperslösa mor- och farföräldrar, mammor, pappor, kvinnor, män, tonåringar och barn … är kriminella. Alla som underlåter att ange dem är kriminella. Alltså alla sjuksköterskor, lärare, läkare, barnskötare, skolkuratorer … är kriminella. Det är uppenbart att det krävs en nationell kraftsamling för att stävja denna utbredda och hotfulla kriminalitet.

Så. Där föll behovet av verktyget ”utökat informationsutbyte” på plats. Endast genom ett lagstadgat angiverisystem kommer Sverige kunna bestå som nation. Strunt samma om angiverisystemet bryter mot rättsstatens principer, svensk lag och/eller internationella konventioner, underminerar samhällstilliten, bidrar till en ökad segregation eller slår mot människors moraliska kompass.

Pressträffen. Pausar och zoomar ut. Den svenska politiska scenen. Traditionellt uppdelad sedan urminnes tider, om än lite flytande, i ett höger- och vänsterblock. Blocken gör allt för att attrahera väljare utifrån den egna ideologin. Mindre offentlig styrning. Mer offentlig styrning. Ansvar under frihet. Frihet under ansvar. Bättre liv med låg skatt. Bättre liv med hög skatt. Stort fokus på klimat- och miljöfrågor. Mindre fokus på klimat- och miljöfrågor. Vinstuttag i välfärden …

Jag kommer att tänka på Richard Jomshof (SD) och Björn Söder (SD). Jomshof som sitter kvar som ordförande i riksdagens justitieutskott, trots sina avskyvärda X-inlägg om islam och profeten Muhammed. Likaså sitter Söder kvar som ordförande för den svenska delegationen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), trots sina avskyvärda påståenden om att Pride legitimerar pedofili.

Jag skrollar tillbaka till näst sista stycket i Ekeroths motion ovan och läser om igen orden ”som de förstår eller borde ha förstått”. Jag tvivlar inte en sekund på att de båda mycket väl förstod hur destruktiva och farliga deras avskyvärda uttalanden var och är. Både nationellt och internationellt.

Fyra partier. Tre av dem utgör regeringen. Det fjärde sitter inte i regeringen, men har lika stort inflytande som om de vore ett regeringsparti. SD har alla förmåner som följer med regeringsmakten samtidigt som de har lyxen att låta indignation och känslor att svämma över oavsett konsekvenser. Vilket resulterat i att de galant lyckats kila in ett annat politiskt system mitt i den ideologiskt drivna politik som vi är vana vid. När känslor och indignation är ett incitament för politiska utspel så öppnas dörren till en okontrollerad bombastisk Realpolitik. Definition av Realpolitik enligt Oxford Languages:

”A system of politics or principles based on practical rather than moral or ideological considerations.”

Moraliska och ideologiska hänsynstaganden underordnas den praktiska politiken.

Iskall populism – kör det som har störst effekt – söndra med berått mod.

Tänk. Paradigmskiftet inom vår svenska migrationspolitik baseras i stort sett på Kent Ekeroths två motioner från 2011–2012. Sverigedemokraternas explicita makt genomsyrar även årets Regeringsförklaring. Folkbildningsanslaget minskas med 572 miljoner. Sveriges radios anslag minskar med 250 miljoner per år. Ökat anslag för bevarandet av ruiner, fästningar och slott …

Fyra partier. Fyra regeringsskyltar. Fyra till synes likvärdiga partier. Fyra partier med lika stor regeringsmakt. Men M, SD, KD och L är inte likvärdiga. En öppen fråga gällande § 6 i vår grundlag Regeringsformen: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” Är det, eller är det inte, i enlighet med grundlagen att Sverigedemokraterna ges explicit makt att styra riket, trots att de inte är ett regeringsparti?

Jag hör justitieminister Gunnar Strömmer i fjärran. ”Explicit makt … Hmm. Ähh! Ingen fattar någonting ändå! Gamla SD-motioner är väl lika bra som något annat. Bra med återvinnig, hållbar utveckling för hela slanten! Det är bara gnäll och inrikespolitiskt tjafs!”

Jag hör även statsminister Ulf Kristersson i fjärran: ”Jag kan konstatera att jag är den ende vuxne i rummet. Vi är ett land i kris. Kriminella överallt. Jag kan därför konstatera att det nu gäller att ta krafttag innan landet imploderar. Jag bedyrar er att jag har fullt fokus på makt … ehh, förlåt Sverige … SD:s inflytande, hur menar du nu?

Vem skrattar så högt att rutorna på Regeringskansliet skallrar? Kent Ekeroth …