Radar · Miljö

Stiftelse går över till hyggesfritt: ”Intar en ledande plats”

Mindre areal som förvaltas av Uppsala akademiförvaltning ska kalavverkas.

Tjugo procent av Uppsala akademiförvaltnings årliga föryngringsavverkning ska omedelbart ställa om till hyggesfri skogsskötsel. Det har styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet beslutat om, meddelar universitetet i ett pressmeddelande.

Uppsala akademiförvaltning förvaltar 53 500 ha skog, huvudsakligen i Västmanland och Uppland. Målet är nu att, utöver de 16 procent av skogsarealen som redan undantagits, ska ytterligare 9000 hektar, motsvarande runt 20 procent av det kvarvarande produktiva innehållet – ställas om till hyggesfritt skogsskötsel.

”Härigenom intar Akademiförvaltningen en ledande plats i Sverige och sannolikt i Norden när det gäller omställning av skogsskötselmetod från trakthyggesbruk till hyggesfritt. De områden som undantas från trakthyggessbruk ska skötas med metoder som gynnar ekologisk mångfald och rekreationsvärden,” skriver universitetet i ett pressmeddelande.

”Ligger i linje med Cop15”

Beslutet innebär att totalt 32 procent av Akademiförvaltningens skogsinnehav på sikt ska undantas från trakthyggesbruk/kalhyggesbruk. På så sätt ligger det i linje med det globala naturavtal som träffads i samband med Cop15 i Montreal och EU:s strategi för biologisk mångfald – där målet är 30 procent skydd skog till 2030, enligt universitetet. Hur biologisk mångfald, ekonomi, koldioxidinlagring och sociala värden kommer att påverkas ska utvärderas kontinuerligt och i samarbete med andra skogsägare.

– Allt talar för att en övergång till hyggesfri skogsskötsel gynnar biodiversitet och rekreation, men vi kan konstatera att det behövs mer forskning om vilken effekt olika skogsbruksmetoder har. Tyvärr saknas det också viktiga beslut från politiskt håll om hur skogspolitiken ska utformas i framtiden, säger Anne Ramberg, ordförande för Uppsala universitets styrelse och för Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet i pressmeddelandet.

Läs mer: Inarbetad kultur hinder för hyggesfritt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV