Radar · Miljö

Växtskyddsmedel med pyralid godkänns – men med strängare villkor

Pyralidskadad tomatplanta.

Kemikalieinspektionen har beslutat att förnya godkännandet för växtskyddsmedlet Galera som innehåller det verksamma ämnet klopyralid. Pyralidämnen används framför allt i lantbruket för att bekämpa ogräs, men många fritidsodlare har de senaste åren rapporterat om växtskador som orsakats av pyralidrester i bland annat gödsel och växtrester från lantbruket.

I och med att Kemikalieinspektionen förnyar godkännandet för Galera blir villkoren för användning strängare, något som också EU-kommissionen uppmanat medlemsländerna till. Det innebär bland annat att växtmaterial från en gröda som behandlats med Galera inte får transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion, och att den som har behandlat grödan inte får använda växtmaterial från grödan i växthus, i svampproduktion eller som täckmaterial för växter.

– Det går inte att ta bort risken för att känsliga grödor kan skadas av pyralider men med de nya villkoren minskar vi den risken, säger Agneta Westerberg, avdelningschef för avdelningen tillstånd och upplysning på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.   

Läs mer: 

Kolonisternas kamp mot gifthotet

Landsbygdsministern: Pyralid behövs för yrkesodlingen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV