Glöd · Debatt

Vi kan inte välja bort att vara en del av naturen

Vad vi än äter kommer det att innebära att andra varelser dör, skriver debattörerna.

På Under ytan den 23 april ifrågasätter Pelle Strindlund idén att människor bör äta kött för att det är ”naturligt”. Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren kommenterar – det är ändå de ekologiska sammanhangen som avgör vad vi kan äta, skriver de.

DEBATT. Pelle Strindlund har rätt i att begreppet ”naturligt” är tvetydigt och tvivelaktigt. Det har använts och används för att försvara en rad obehagliga värderingar och förhållanden och även att attackera de grupper eller företeelser som pekas ut som ”onaturliga”.

Vi kan välja om vi ska äta kött eller inte, men vi kan inte välja bort att vi är en del av naturen och kretsloppet och inte heller den smärta som det innebär. För oavsett om vi äter animalier eller inte så är våra liv beroende av att andra varelser ger sina liv.

Även om man liksom Strindlund tror att människan är en överlägsen art, vilket vi inte alls är övertygade om, så kommer man ändå inte ifrån grundläggande ekologiska och biologiska sammanhang. Det är trots allt dessa som även i framtiden kommer att avgöra vilken mat vi kan äta.