Glöd · Debatt

Överhetsattityden sprider sig

Sparande + förnybart kan fixa klimat och elbehov – innan ny kärnkraft ens startats.

I Falun  S- och M-styrda Region Dalarna och i regeringen, anser Erik Eriksson. Han ser regeringens motarbetande av vindkraften och kommunen dåliga plogning av trottoarer och cykelbanor som resultatet av  korporativism.

DEBATT. Fortare än kvickt gick det att upptäcka tendenser till lokal korporativism. Inom Region Dalarna vill det sosse-moderata styret få bort en läkare som ägnar sig åt civil olydnad på sin fritid. Han har deltagit i en aktion för att väcka opinion kring klimatfrågan. Samtidigt ökar regionens användning av fossila bränslen. Storpappa vet bäst beträffande tillväxt och klimat! 

Finns liknande överhetsattityd i smått (borde oroa Region Dalarna)? S + M:s vinterväghållning är sämre än någonsin i Falun. Alltså: katastrofal! Jag går ute på gatan på väg till affären. Valet står mellan att hamna hos nämnda Region som trafikoffer eller som patient med benbrott. Vad är billigare: strö sand på gång- och cykelvägar eller salt i patienternas sår?

Förra veckan hörde jag om en nationell variant av korporativismen som kanske väntar om hörnet. Energiexperten Niclas Sigholm talade om kraftvärme, bland andra aktuella frågor. Mot slutet exploderade han verkligen när det gäller nutida dumheter. Han har arbetat 5 år med kärnkraft, men som nu före detta moderatväljare kunde han inte förstå hur statsministern så totalt målat in sig i ett hörn. Regeringen har stoppat tillståndsgivningen av framför allt havsbaserad vindkraft och tror att kärnkraft är allas vår frälsning. När experter vet att sparande + förnybart kan fixa klimat och elbehov – innan ny kärnkraft ens startats!

Rent politiskt skulle endast en S + M-överenskommelse rädda kärnkraftsidén. Kraftsamling 100 år efter Mussolini – godda’ yxskaft!