Radar · Integritet

Deltagande i terrorgrupp ska förbjudas

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) lägger fram ett lagförslag som är tänkt att träda ikraft i juni.

Regeringen går vidare för att kriminalisera deltagande i terroristorganisation.
– Det är utan tvekan en betydande utvidgning jämfört med i dag, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Det nya lagförslaget är en följetong i svensk terrorlagstiftning som inleddes efter terrorattentatet på Drottninggatan 2017, enligt Strömmer. Sverige har lovat Turkiet hårdare tag mot terrorism som en del i Natoprocessen. Men lagskärpningen var planerad redan innan Sverige ansökte om Natomedlemskap.

– Lagstiftningen behöver bli kraftfullare för att vi ska kunna stå upp mot terrorhot och slå tillbaka mot terrorister och andra aktörer som understödjer terrorbrottslighet, säger Strömmer.

Laga mat

Några exempel på vilka aktiviteter som kan utgöra bevis på deltagande i en terroristorganisation är: ta hand om utrustning, sätta upp läger, tält, ordna möteslokaler, anordna aktiviteter, laga mat eller ansvara för transporter.

– Vi ska ha klart för oss att vi talar om en utomordentligt långtgående kriminalisering.

Men att delta i ett möte eller vifta med en flagga för en terroristorganisation kommer inte att förbjudas. Turkiet har reagerat kraftfullt på demonstrationer med PKK-flaggor som ägt rum i Sverige.

– Att vifta med en flagga blir i sig inte straffbart. Men när man ska pröva deltagande i terroristorganisation så har vi en fri bevisföring, säger Strömmer.

– Det råder ingen tvekan om att PKK klassas som en terroristorganisation. Om man deltar i den verksamheten, som främjar eller upprätthåller den verksamheten, då blir det straffbart.

Enskilda opinionsyttringar kommer inte att vara straffbara då Sverige har en långtgående yttrandefrihetsgrundlag, påpekar han.

Justitieministern är övertygad om att Turkiet och andra länder kommer att sätta ”ett stort värde” på att Sverige får kraftfullare verktyg mot terrorism.
Regeringen gör inga förändringar i definitionen av vad som är en terroristorganisation.

Ändring i grundlag

Eftersom lagförslaget enligt Lagrådet krävt en grundlagsändring, då det ansågs strida mot föreningsfriheten, har en lagändring behövt ett mellanliggande val för att träda i kraft.

Straffskalan för deltagandebrottet ska uppgå till fängelse i högst fyra år, om brottet är grovt är straffskalan högst åtta år. Har gärningsmannen lett organisationen kan det leda till livstid. Även försök till deltagande kriminaliseras.

– Man kan tänka sig någon som betalar flygbiljetter till någon som ska delta i terrororganisation på annan plats, säger Strömmer.

Planen är att lagen sedan ska träda i kraft 1 juni 2023.

Läs mer:

Bara V reserverade sig mot att begränsa föreningsfriheten

Efter kritiken – nytt förslag till terrorlag

Lagrådet sätter stopp för terrorlag