Radar · Integritet

Klar majoritet vill inte övervakas på arbetet

Futurion har undersökt anställdas inställning till att övervakas digitalt på jobbet och funnit att övervakning leder till ökad stress och oro.

Sju av tio anställda anser att digital övervakning på jobbet inkräktar på den personliga integriteten, enligt en färsk rapport från Futurion. Hur utbredd övervakningen av anställda är i Sverige finns inte data på och tankesmedjan vill att regeringen ska initiera en kartläggning.

74 procent av svenska anställda anser att övervakas digitalt i arbetet är ett intrång i den personliga integriteten. I undersökningen, beställd av tankesmedjan Futurion och genomförd av Novus, uppgav 18 procent att de rentav skulle gå ner i lön för att slippa övervakas.

Arbetsgivarens vanligaste argument för digital övervakning är ökad produktivitet, men en majoritet svarade att de skulle känna stress (63 procent) eller oro (52 procent) om deras arbetsgivare mäter deras produktivitet.

Datainsamlingen kan till exempel ge arbetsgivaren verktyg att identifiera vilka anställda som presterar bra och dåligt och analysera anställdas arbetsvanor.

Andelen företag som övervakar anställda har ökat kraftigt sedan början av pandemin, men det finns inte statistik över hur utbredd den digitala övervakningen är i det svenska arbetslivet, enligt tankesmedjan.

– Övervakningen i arbetslivet ökar världen över men det saknas fortfarande kunskap om hur utbrett det är i Sverige. Därför vill Futurion att regeringen genast ger Integritetsskyddsmyndigheten ett uppdrag att kartlägga läget, säger Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion, i ett pressmeddelande.

Digitaliseringsexperten Mattias Beijmo uppgav för flera år sedan att övervakningen av tjänstemän i alla branscher skulle öka lavinartat. Orsaken till ökningen kopplas till att dels tekniken utvecklats och är lättillgänglig, dels arbetsgivarnas vilja att övervaka ökat när fler arbetar på distans.

– Det handlar om programvara som kan titta på korrespondens, på hur medarbetare interagerar, hur de skriver en rapport, hur mycket de använder Facebook, vilka sidor de besöker på internet. All data sammanställs och med hjälp av programmen kan man se mönster i hur effektiv eller ineffektiv en individ är och om det finns saker att förbättra, säger han till facktidningen Kollega.

Läs mer:

Övervakning i arbetslivet ökar: “De visste alltid vad man höll på med”