Radar · Miljö

Växande kritik mot Förenade Arabemiratens ordförandeskap i COP

Ahmed al-Jaber under en presskonferens på Petersberg Climate Dialogue I Berlin I maj i år.

Nya miljardinvesteringar i gas och olja och utebliven inrapportering till FN om metangasutsläpp. Kritiken växer mot Förenade Arabemiraten och oljebolagsdirektören al-Jaber som är ordförande för årets upplaga av FN:s klimattoppmöte.

Årets klimattoppmöte, COP28, kommer att hållas i Dubai i november. Ordförande för det hela är Ahmed al-Jaber, landets industriminister och chef för det statligt ägda oljebolaget Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc.

Redan när det i början av året blev känt att en oljedirektör skulle bli ordförande för klimatmötet kom omfattande kritik från flera håll. På senare tid har kritiken växt. Så sent som i förra veckan publicerade tidningen Financial Times siffror på hur bolaget satsar 500 miljarder dollar på nyinvesteringar, bland annat i kemikalie- och plastindustrin. I denna summa ingår bland annat 150 miljarder på ny olja och gas, något som utannonserats redan i november förra året.

Alldeles nyligen har bolaget gått in som delägare i gasfält i Azerbajdzjan, budat in sig på Israels fossilmarknad och inlett samarbete med brasilianska petrokemiföretaget Braskem och tyska kemibolaget Covestro, rapporterar tidningen Sveriges natur.

Och samtidigt som Ahmed al-Jaber i juli uppmanade världens länder att lämna in uppdaterade ambitiösa nationella mål för utsläppsminskningar till FN (så kallade NDC:er) så påtalar många kritiker att hans ord undergrävs av det som hans land och det statliga oljebolaget konkret gör.

Inga och motstridiga metanutsläpp rapporterade

Trots att alla länder sedan år 2014 ska lämna in rapporter till FN om sina utsläpp av metangas så har Förenade Arabemiraten inte gjort det, rapporterar the Guardian. Dessutom är de siffror som oljebolaget Adnoc rapporterat motstridiga.

Mycket av den metangas som släpps ut i världen kommer från läckor från gasproduktion. År 2022 uppgav Adnoc att de satt som mål att inte överskrida ett läckage på mer än 0,15 procent av sin totala gasproduktion till år 2025. Samtidigt uppger de i ett styrelsemöte att uppskattningen för utsläppen år 2022 redan låg på 0,07.

Enligt en satellitanalys gjord av Harvard universitet så uppskattades Förenade Arabemiratens metanläckage till 3,3 procent år 2019. ”dessa höga värden återspeglar läckande infrastruktur i kombination med avsiktlig ventilering eller ofullständig fackling av gas (en process där överskottsgas bränns upp utan att värme tas tillvara, reds.anm.)”, skriver forskarna i studien enligt The Guardian.

Samtidigt rapporterar Adnoc att företagets metanutsläpp uppströms år 2021 var 38 000 ton, vilket skulle motsvara 3 procent av landets totala utsläpp från denna sektor enligt data från International energy agency, IEA. Detta står i kontrast mot andra uppgifter som The Guardian tagit del av och som visar att Adnoc står för 62 procent av all uppströms olja och gas i landet.

– Förenade Arabemiraten vill leda världen på klimatområdet i år, och metan är ett lackmustest. Att bygga nya fossilgasprojekt, sätta osammanhängande mål och misslyckas med att korrekt rapportera metanutsläpp är tre sätt som Abu Dhabi visar motsatsen till ledarskap, säger Kjell Kühne på organisationen Leave it in the ground till The Guardian.

Även från Sverige hörs kritiska röster.

– Fossilbranschen har lagt in en ny växel och hävdar nu att kol och olja behövs för omställningen. Det lär vi få se i förhandlingarna, och det är otroligt viktigt att inte legitimera eller acceptera sådana förvillande påståenden. Vi har inte tid med den klimatfördröjande lobbyismen, utan måste ta itu med själva grundproblemet – förbränningen av fossila bränslen, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen, till Sveriges Natur.

Läs mer: 

Oljeingenjörer blir klimatförhandlare för Förenade Arabemiraten

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV