Radar · Integritet

Snart beslutas om Chat control –”ett sådant system kan bli farligt”

"På en demonstration i maj kom 200, nu hoppas vi på fler! Många protesterar mot ett angiverisystem nu, men ett massövervakningssystem är lika farligt och går hand i hand med det, säger Samuel Skånberg från Kamratdataföreningen konstellationen.

Nu håller Sverige och EU på att ta ställning till Chat control. Kamratdataföreningen konstellationen vill att Sverige säger nej och arrangerar den 19 september en demonstration mot vad de kallar massövervakningsförslaget.
– Det strider mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som fastslår allas rätt till privatliv, säger ordföranden Samuel Skånberg.

I inbjudan till demonstration står om förslaget på den nya EU-förordningen kallad Chat control 2.0, som har lagts fram av EU-kommissionär Ylva Johansson. Syftet med systemet är att motverka spridning av barn­övergrepps­material, men förslaget innebär att det skapas ett mass­övervaknings­system som kan missbrukas när det är på plats, menar organisationen.

– Vi är motståndare till massövervakning och förslaget som innebär att företag ska skanna all digital kommunikation på internet, även det som i dag går via krypterade appar som Signal. Signal används till exempel av redaktioner för att kunna säkra källskydd, men förslaget innebär att det måste installeras en bakdörr som går igenom alla meddelanden och då förloras ju poängen med kryptering. Alternativet är det eller att lämna EU, säger Samuel Skånberg från Kamratdataföreningen konstellationen, en förening som ”vill ha öppna plattformar och folkbildar om det”.

Tvingar alla företag

Ylva Johansson (S) avvisade kritiken att unionen förvandlas till ett övervakningssamhälle som ”ren svartmålning” och gav Europaportalen sin bild av hur möjligheten att skanna data ska se ut.

– [Jag har] föreslagit en särskild lagstiftning [som tvingar] alla bolag att göra en riskanalys huruvida det finns en risk att deras tjänster används för att sprida barnsexbrott och då måste de vidta åtgärder för att förhindra det. Om de åtgärderna inte är tillräckliga, kan en myndighet i medlemslandet föreslå att bolaget får skanna för att hitta brotten och sedan är det en domstol som tar beslutet om exakt hur bolaget får skanna, säger hon.

Samuel Skånberg är kritisk:

– En sådan massövervakningsapparat ökar även risk för dataläckor. Men jag är mest orolig för ändamålsglidningen. Nu säger man att det är för att jaga barnövergrepp, som naturligtvis är viktigt men som kan göras på andra sätt, men när systemet finns på plats, vad kommer att hindra att man skannar för terrorbrott, organiserad brottslighet, klimataktivism och fortsätter att utvidga? Och i Europa, där det blåser högervindar, kan ett sådant system verkligen bli farligt.

Beslut tas i veckan

Nu kommer beslut i frågan om Chat control: I veckan diskuterade riksdagens justitieutskott förslaget och på fredag, den 22 september, ska EU-nämnden ta upp frågan.

– V, MP, C och SD har varit kritiska. M och L har tagit ställning mot förslaget på EU-nivå och i Sverige sagt att de väntar med beslut, men nu måste ju regeringen klargöra sin ställning. Den 28 september ska EU:s ministerråd fastställa sin position. Vår förhoppning är att Sverige och ytterligare länder säger nej och tillsammans uppnår det som kallas blockerande minoritet. Då går förslaget tillbaka för att arbetas vidare med, säger Samuel Skånberg.

Inledningsvis uttalade sig regeringen positivt till förslaget men backade sedan med hänvisning till att det var för tidigt att ta beslut, rapporterar Svenska dagbladet. Socialdemokraterna har sagt ja.

Läs mer:

Demonstration mot Chat control: ”Lagen måste stoppas”

Omstridd övervakning sågas av EU-jurister

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV