Radar · Mänskliga rättigheter

Bråkdel av världens kvinnor kan leva jämställt

Libanon är ett av de länder som betecknas som relativt högutvecklat men som ändå hamnar lågt i jämställdhetsindex.

En ny rapport från UN Women visar att kvinnors livsmöjligheter fortfarande är starkt begränsade i världen. Även i högutvecklade länder är kvinnors egenmakt lägre än männens, trots relativt långt gånget jämställdhetsarbete.

I dagarna pågår en stor årlig jämställdhetskonferens, Women deliver 2023, i Kigali, Rwanda. I samband med detta lanserar UN Women och UNDP (United nations development programme) en ny rapport om egenmakt och rättvisa för kvinnor i världen. Den kommer bland annat fram till att inget land har uppnått full jämställdhet mellan könen och att färre än 1 procent av jordens kvinnor och flickor bor i ett land med en hög nivå av jämställdhet.

Kombinerar olika mått

Rapporten har använt sig av två olika register för att mäta jämställdhet, Women’s empowerment index (WEI) och Global gender parity index (GGPI). Det förra mäter kvinnors makt och frihet att göra val och ta vara på livsmöjligheter inom de fem områdena hälsa, utbildning, inkludering, beslutsfattande och våld mot kvinnor. GGPI å sin sida utvärderar kvinnors status i förhållande till män i flera viktiga dimensioner av mänsklig utveckling, som hälsa, utbildning och beslutsfattande.

Genom att analysera 114 länder utifrån dessa faktorer har man dragit slutsatsen att kvinnors makt och frihet att välja och ta vara på möjligheter fortfarande till stor del är begränsad. Globalt sett har kvinnor möjlighet att uppnå i genomsnitt 60 procent av sin fulla potential, mätt med WEI, och mätt med GPPI uppnår de i genomsnitt 72 procent av vad män uppnår.

Hindras nå sin potential

Att bo i ett land som är högutvecklat generellt är inte heller någon garant för jämställdheten.

”Denna ögonöppnande analys visar att högre mänsklig utveckling i sig inte är en tillräcklig förutsättning, eftersom mer än hälften av länderna som rankar lågt och medelhögt i indexen hör till grupper av länder där utvecklingsgraden är hög eller mycket hög. Alltför många kvinnor och flickor bor i länder som bara tillåter dem att nå en bråkdel av sin potential och dessa nya insikter är i slutändan formulerade för att hjälpa till att åstadkomma verklig förändring – för riktiga människor”, kommenterar UNDP-administratören Achim Steiner i ett pressmeddelande.

För att öka kvinnors egenmakt och uppnå verklig jämställdhet krävs enligt rapporten omfattande politiska åtgärder inom fem områden: riktlinjer för hälsa, jämställdhet i utbildning, balans mellan arbete och privatliv och stöd till familjer, kvinnors lika deltagande och våld mot kvinnor.

Läs mer: 

FN: Tekniken avgörande för en jämställd värld

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV