Radar · Fred

Brist på globala perspektiv i regeringens utrikesdeklaration

Utrikesminister Tobias Billström (M) presenterade i veckan regeringens utrikesdeklaration, som enligt Kristna fredsrörelsen borde vidga perspektiven.

Säkerhetspolitiken och Natofrågan fick stort utrymme i veckan när regeringen presenterade sin utrikesdeklaration. För stor, enligt Kristna Fredsrörelsen, som hade velat se fokus på andra viktiga globala frågor.

Relationen med Finland, medlemskapsansökan till Nato och mer stöd till Ukraina. Nästan allt fokus i regeringens utrikesdeklaration i veckan låg på närområdet. Något som nu får kritik för att vara närsynt.

– Regeringen borde lyfta blicken och vidga perspektiven. Det finns stora globala utmaningar där Sverige med en aktiv utrikespolitik skulle kunna spela en viktig positiv roll. Istället inskränker man sig till ett snävt europeiskt perspektiv och tycks förlita sig på att ett svensk Nato-medlemskap ska lösa alla säkerhetspolitiska problem, säger Kristna fredsrörelsens generalsekreterare Lotta Sjöström Becker i ett pressmeddelande.

Till exempel nämns inte Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling som FN tagit fram, i deklarationen överhuvudtaget, konstaterar Kristna freds och påpekar att det är mål som Sverige förbundit sig till att verka för.

– De globala målen är viktigare än någonsin och får inte glömmas bort på grund av att det pågår ett krig i vårt närområde. Ett aktivt arbete för att uppnå dem är i själva verket ett av de bästa sätten att förebygga väpnade konflikter i framtiden, säger Lotta Sjöström Becker.

Civilsamhället har viktig roll

Svenska Freds lyfter en konkret fråga som regeringen skulle kunna ta upp: fredsförhandlingsprocessen i Colombia, där Sverige särskilt bjudits in att spela en stödjande roll. Sverige har genom sitt långa engagemang för fred i Colombia ett högt förtroende och bör fortsätta sitt engagemang för hållbar fred i landet, resonerar organisationen.

Ett annat område som Som Svenska freds noterar är helt frånvarande i utrikesdeklarationen är civilsamhällets roll i främjandet av demokratiska samhällen runt om i världen.

– Demokrati och frihet nämns återkommande som något önskvärt att sträva efter, men utan konkretion om hur det ska gå till. Människorättsförsvarare och andra oberoende civilsamhällesaktörer är centrala i detta sammanhang. Svensk utrikespolitik bör därför ha som uttrycklig ambition att stödja deras arbete, säger Lotta Sjöström Becker i pressmeddelandet.

Läs mer: 

Natoproposition läggs i mars

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV