Radar · Politik

Natoproposition läggs i mars

Utrikesminister Tobias Billström (M) inledde den utrikespolitiska debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration.

Regeringen siktar på att i mars lägga fram propositionen om svenskt Natomedlemskap. Målsättningen är att Sverige ska vara medlem senast i samband med Natotoppmötet i juli.

Beskedet om att Natopropositionen läggs fram i mars kom i utrikesminister Tobias Billströms (M) utrikesdeklaration. Det innebär att riksdagen senare i vår kan fatta beslut om att Sverige ska ansluta sig till försvarsalliansen.

– Därmed tar vi också det sista och viktiga steget som möjliggör för riksdagen att fatta beslutet som gör att vi, så fort de turkiska och ungerska parlamenten har ratificerat, kan bli medlemmar i Nato, säger Billström.

Billström vill säkerställa att även Sverige, likt Finland, har tagit de steg som krävs för att kunna bli fullvärdiga medlemmar i Nato. Samtidigt skiljer sig de nationella processerna åt och i Finland väntar ett val i april.

– Vi går hand i hand med Finland, lika mycket som vi gjorde förra våren när den tidigare regeringen fattade beslutet om att vi skulle bli medlemmar i Nato, säger Billström.

Finland ligger dock före i processen. Den finländska riksdagen kan komma att fatta beslut om all den lagstiftning som krävs för ett Natomedlemskap redan före det finländska valet.

Medlem i juli?

Tobias Billström understryker dock att propositionen inte ändrar det faktum att två av Natos allierade ännu inte har ratificerat Sveriges och Finlands Nato-anslutning. Sverige kan bara bli medlem när detta har godkänts också av Ungern och Turkiet.

– Vi måste komma ihåg att vi äger bara delar av processen själv.

Billström inledde sin utrikesdeklaration i riksdagen med att framföra regeringens djupaste deltagande till alla som förlorat nära och kära i jordbävningen i Turkiet och Syrien.

– Regeringens budskap till Turkiet har varit tydligt: Vi gör allt vi kan för att hjälpa till, säger han.

Att lita på

Utrikesdeklarationen innehåller inte några nyheter när det gäller hur regeringen tänker göra för att få Turkiet att säga ja.

– Sverige har levererat resultat på samtliga delar av trepartsöverenskommelsen med Turkiet och Finland, och vi fortsätter att genomföra den, säger Billström.

Utrikesministern lovade att Sverige som Natomedlem kommer att uppfylla sina åtaganden enligt Natofördraget och gentemot samtliga övriga allierade.

– Sverige kommer att vara en allierad att lita på.

Billström uppgav att Sverige fortsätter att vara tydligt engagerat i kampen mot terrorism, även som Natomedlem. Att samarbeta mot terrorism är en del i trepartsöverenskommelsen med Turkiet och Finland.

S: Ett misslyckande

Utrikesministern får kritik av Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson, som säger att det är mycket allvarligt om Finland går före Sverige in i Nato. Det skulle påverka Sveriges militära samarbeten med Finland.

– Det är också ett misslyckande för den svenska regeringen om man inte lyckas hålla samman Sverige och Finland i den viktigaste säkerhetspolitiska processen för vårt land på 200 år, säger han.

Vänsterpartiets Håkan Svenneling ifrågasätter varför regeringen, enligt hans mening, inte står upp för kurderna och varför man kallar Turkiet en demokrati:

– Utrikesministern har nu fastnat i skiten, och där sitter han fast.

Centerpartiets Kerstin Lundgren var glad över beskedet kring Natopropositionen:

– Det gör att vi kan gå vidare tillsammans med Finland som Natomedlemmar med sikte på Vilnius. Jag välkomnar det starkt.

SD:s Aron Emilsson säger att ett Natomedlemskap skulle stärka säkerheten i Sverige, Europa och världen:

– Sverigedemokraterna står som en väl rotad fura för den svenska medlemsansökan till Nato.