Glöd · Debatt

Replik: KI vill återlämna finländska kvarlevor

Tre kranier efter nyazeeländare återlämnas vid en ceremoni på Karolinska institutet till Te Papa Tonggarrewa museum i Wellington 2017.

Karolinska institutet vill återlämna de kvarlevor av finländare som införskaffades en gång för rasbiologisk forskning – men det är ett beslut som regeringen måste fatta. Det skriver KI:s rektor Annika Östman Wernerson i en replik till en grupp debattörer som kräver att KI ska ta ansvar för sin historia. 

DEBATT. Undertecknarna av debattartikeln Karolinska institutet – ta ansvar för historien (2023-08-30), riktar frågan till mig, KI:s rektor sedan 1 mars 2023, hur vi tar ansvar för vår historia.

Diskussionen om rasismens konsekvenser, både inom och utanför den medicinska vetenskapen, får aldrig betraktas som färdig. Vid KI pågår den diskussionen kontinuerligt genom att öppet och transparent berätta om, och föra dialog om det arv som är en del av KI:s historia. På KI:s webbplats finns omfattande information om dessa diskussioner, bland annat i form av seminarier, tidslinjen om KI och arvet efter Anders och Gustaf Retzius och den rapport om samlingen av mänskliga kvarlevor som medicinhistorikern Helena Ek sammanställde år 2022.

Debattartikelns undertecknare kräver att KI avskaffar kravet att endast kvarlevor till urfolk får återlämnas, och att de kvarlevor från Finland som finns i KI:s samling ska återlämnas.

Det som gäller är att kvarlevor i Sveriges universitets samlingar, däribland KI:s, formellt och juridiskt är statens ansvar. Alltså måste regeringen fatta beslut om varje enskild återlämning. KI följer även en internationellt etablerad praxis om att kvarlevor till urfolk ska återlämnas. När det gäller kvarlevor från självständiga nationer finns ingen sådan praxis. KI:s hållning är dock tydlig, vilket har understrukits av tidigare rektor Ole Petter Ottersen och som även jag nu understryker: vi vill att de finska kvarlevorna ska återlämnas, om Sveriges och Finlands regeringar så önskar.