Radar · Migration

Nu öppnar Migrationsverket återvändandecenter

Fem befintliga boenden har nu förvandlats till återvändandecenter, meddelar Migrationsverket.

Nu har Migrationsverket omvandlat befintliga boenden till så kallade återvändandecenter på fem platser i landet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen. Centren har plats för totalt 650 personer som har fått ett ”verkställbart beslut”.

I somras gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att inrätta så kallade återvändandecenter för att, som de då sa, underlätta utvisningar och ”bekämpa skuggsamhället”. Centren ska fungera som särskilda boenden för personer som har fått ett verkställbart beslut om av- eller utvisning eller överföring till ett annat land.

Migrationsverket meddelar nu att fem återvändandecenter står redo, i Burlöv och Malmö (totalt cirka 300 platser), i Göteborg (cirka 160 platser) samt i Stockholm och Enköping (totalt cirka 190 platser).

”Både personer som bor i eget boende och i anläggningsboende erbjuds plats på ett återvändandecenter”, skriver Migrationsverket. För den som bor i eget boende och tackar nej till en plats så händer ingenting enligt nuvarande regelverk, men den som bor i ett anläggningsboende och tackar nej kan tvingas flytta ut (läs mer om Migrationsverkets olika boendeformer här). Just nu finns 2 500 öppna återvändandeärenden där personer kan bli aktuella för att erbjudas plats på ett återvändandecenter.

– Migrationsverkets återvändandecenter är inte enbart ett boende utan en verksamhet där personerna ska ges råd, vägledning och praktiskt stöd för att återvända i större utsträckning än vad som görs idag, säger Filippa Nordfeldt, kanslichef inom Migrationsverkets nationella operativa avdelning, i pressmeddelandet.

Den 26 september genomfördes tvångsutvisningar av 26 irakiska medborgare med ett så kallat chartrat plan. Den första av sitt slag på drygt tio år. Om detta beror på att Sverige kommit överens med Irak om ett nytt samarbetsavtal är inte klart, men UD har bland annat uppgett att man för ”kontinuerliga samtal på olika nivåer” med Irak.

På sociala medier har det den senaste tiden förekommit en oro för att ytterligare en tvångsutvisning till Irak ska äga rum under tisdagen. Detta då det förekommit förflyttningar av flera personer som bott på ”transitavdelningen” på förvaret i Märsta utanför Stockholm. Polisens pressavdelning skriver dock i ett mejl att de inte kan bekräfta eller dementera uppgifterna då de inte kan ”kommentera frågor om operativ verksamhet”.

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, skriver i ett uttalande att den överenskommelse som Sverige tros ha gjort med Irak ”måste omedelbart offentliggöras, och absolut innan det sker några fler utvisningar, för det lär det bli”. De skriver vidare att 70 personer för närvarande befinner sig i förvar i väntan på utvisning till Irak, enligt uppgifter från Migrationsverket. 

Läs mer:

26 tvångsutvisades till Irak – första gången sedan 2012

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV