Zoom

”Fred och miljö kan inte separeras”

Att fredsfrågan och miljöfrågan går hand i hand är något som arrangörerna bakom helgens fredsmässa starkt vill poängtera.

I helgen anordnas fredsmässa i Stockholm, med prominenta gäster och samtal som arrangörerna hoppas ska leda till att fler börjar tala om att freds- och klimatarbete går hand i hand.

När fredsmässan intar Solidaritetshuset i Stockholm på lördag är det inte för att dryfta teorier om de mest aktuella konflikterna, utan målet är att ta ett helhetsgrepp om fredsfrågan tillsammans med människor som arbetar med den i praktiken. Inte minst vill man få upp på agendan att fred och miljö är tätt sammanbundna områden.

– Vi försöker få ett samlat fokus och inte bara en brandkårsutryckning om den senaste konflikthärden, utan vi säger att alla frågor är en och samma. Dessutom har vi den starka lokala kopplingen, med Matvärn från Jämtland och Ångermanland, Skogsvärn från Södertörn och Grönt initiativ från Tensta som tar upp hur vi kan stärka tilliten lokalt, säger en både laddad och stressad Tord Björk.

Han hör till föreningen Jordens vänner som är en av mässans arrangörer och som för några år sedan myntade parollen Fred på jorden, fred med jorden, ett budskap som förekommit i olika fredssammanhang sedan dess, och som har att göra med vad Tord Björk anser är fundamentalt i strävan mot en fredlig värld.

– Det är oerhört viktigt att vi ser att fredsfrågan har två sidor, dels den mellan människor och den mellan länder, men det andra är att vi också måste ha ett annat förhållningssätt till naturen.

Organiserat ifrågasättande

Han hoppas att mässan kan bli början på en mer organiserad verksamhet runt hela landet för den sammanhållna idén om fred och klimatomställning.

– Och att få ett mer organiserat ifrågasättande av den här politiken med ensidig militär upprustning, och börja räkna på vad för mer konstruktivt vi kan använda militärbudgetpengarna till. Det finns en väldigt rädsla i dag, man känner att det är så tyngande med alla konflikter och att man så helt och hållet har ändrat den svenska välfärds- och utrikespolitiken. Många känner sig maktlösa, säger Tord Björk.

Bilden av det vänliga Sverige har bytts mot en där vi nu är ledande i en nyliberal och militärhetsande värld, fortsätter han.

– Jag hoppas att det här kan förlösa någonting, när vi får ihop alla som genuint och utan dubbla måttstockar samlas i att det här är ett gemensamt problem som vi gemensamt måste ta itu med det, och att folk kommer ur sina fack och silos. När man pratar med folk håller de med om att fred och miljö är samma sak, det är partierna som försöker separera dem. Men vi kan inte ena dan säga att Sverige lever som om vi har fyra planeter, och nästa dag att vi ska satsa enorma mängder på militär upprustning.

Ny arbetsgrupp lanseras

Bland deltagarna på mässan finns Stockholms fredsförening, som är Svenska freds- och skiljedomsföreningens lokala sektion. De tar tillfället i akt och lanserar i helgen en arbetsgrupp för fred och rättvis klimatomställning, ett upprop för att samla folkrörelser kring vad de menar är dagens två ödesfrågor, väpnad konflikt och klimatkrisen.

Salih Muslim talar på Rosa Luxemburg-stiftelsen 2014
Salih Muslim talar på Rosa Luxemburg-stiftelsen 2014. Foto: Wikipedia/Rosa Luxemburg-stiftelsen CC BY 2.0

På programmet står också ett samtal med ledaren för det kurdiska Demokratiska unionspartiet PYD, Salih Muslim, som kommer att finnas med på länk för att tala om möjligheterna till fred i Rojava. 

– Det är ju ett säkerhetsmässigt bekymmer, han har gått under jorden i Rojava eftersom han ständigt är jagad av Turkiet. Så samtalet sker under former som gör att han inte kan avslöjas, förklarar Tord Björk.

Inga dubbla måttstockar

PYD hör till de kurdiska organisationer som Sverige tagit avstånd från efter påtryckningar från Turkiet i samband med Nato-ansökan och Muslim kan säkert uppfattas som en kontroversiell gäst av somliga. Detsamma gäller även för ryskan Oksana Chelysheva som varit ordförande i den rysk-tjetjenska vänskapsförening som avslöjade många av de ryska brotten mot mänskligheten i Tjetjenien.

– Det var den första organisationen som blev förbjuden enligt de nya extremistlagarna i Ryssland 2008. Hon har varit utomlands sedan dess och inte fått återvända hem, men har fortsatt med samma dokumentation av brott mot mänskligheten. Eftersom hon gör något så ovanligt som att försvara mänskliga rättigheter utan dubbla måttstockar har hon blivit anklagad för att vara ryssvänlig, berättar Tord Björk.

Lätt att prata, svårt att göra

Inför den första upplagan av fredsmässan har arrangörerna försökt att nå ut brett.

– Samtidigt är det genuint svåra saker, det är inte lätt att ordna goda kontakter med Rojava, och inte lätt att få människor som i praktiken jobbar i sina byar att komma hit. Vad som är lätt är att få folk som kommenterar, men inte att få folk som gör. Det är den radikala skillnaden här, det är en väldig elitism som har hänt, där man bara frågar etablerade experter som kommenterar utvecklingen, men inte de som organiserar. Vi har märkt det här väldigt mycket, och det gäller även den statsbidragsstödda pressen, det är en del av en professionalisering att man har släppt folkrörelserna.

– Dessutom, om man säger att alla frågor hänger ihop, då är det ett motstånd över hela linjen. Man säger att frågorna måste separeras, att det inte är begripligt för folk annars, men det är ju en lögn, slår Tord Björk fast.

Läs mer: 

”Fredsaktivister får alltid skit när det blir krig”

”Grön omställning för Ukraina närmare EU och främjar fred”

Fredsmässa 18–19 november

Solidaritetshuset Stockholm, lördag 9.30–21, söndag 9.30–17. Fritt inträde. 

Arrangörer: Kvinnor för fred, Artister för fred, Jordens vänner, Alternativ stad, Internationell arena och Nätverket folk och fred.

Ur programmet

Militären, miljön, ekonomin, utländska baser på nordisk mark. Thomas Wallgren, Valter Mutt och Mika Böök.

Att vara människa i en omänsklig tid. Gudrun Schyman inleder följt av samtal med inbjudna.

Nedrustning för välfärd och miljö. Inbjudna från Grönt initiativ i Tensta, Jordens vänner i Helsingborg, Asylrättsrörelsen, Ta tillbaka framtiden och fredsrörelsen om samarbete för fred, rättvisa, ekologi och demokrati.

Värnrörelsen: ”Gör mat, ge till andra utanför stat och marknad,
betona tillit och självorganisering”.

Filmvisning: ”På Hvitfeldtska bodde vi”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV