Radar · Miljö

Kemikalier i färg och plast på EU:s svarta lista

Ämnet bisfenol A har varit förbjudet i produkter som är i kontakt med mat sedan flera år.

I dag hamnar flera nya kemikalier på EU:s svarta lista över skadliga ämnen. Ämnena som bedömts som särskilt farliga är cancerframkallande, hormonstörande och påverkar reproduktionen.

Sammanlagt är det nio ämnen som hamnat på listan. Kemikalierna kan förekomma i allt från målarfärg, kvitton, papper, textilier, läder, päls, plast, bläck och toner. Ämnena ses som särskilt farliga för människors hälsa eller miljön, eller bådadera.

– Några ämnen förekommer i stora kvantiteter på EU-nivå. Vissa ämnen som finns i plast kan vara mindre hårt bundna till plasten. Men det är svårt att säga hur mycket som läcker ut från föremålet, säger Olof Johansson, kemist på Kemikalieinspektionen.

Ska fasas ut

Några av ämnena som förs upp på listan är ämnet tetrabrombisfenol A i flamskyddsmedel som används i bland annat kretskort. Även bisfenol S, som används i olika plasttillämpningar men även i kvitton, förs upp på listan. Ett annat ämne är bariumdibortetraoxid som används i färger och ytbeläggningsprodukter.

Läs mer: Ny bisfenol i kassakvitton lika skadlig som gammal

Målet med att lista de särskilt farliga ämnena är att de på sikt ska fasas ut.

– Man ska försöka minska på den totala användningen av särskilt farliga kemiska ämnen, säger Johansson.

Rätt att få information

Två gånger per år sätter EU upp ämnena på en så kallad kandidatlista. När ett ämne tagits upp på listan ställer det krav på företag som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller ämnet. Konsumenter har rätt till att på begäran få information om en vara innehåller något av de listade ämnena.

– Som kund har man rätt att vända sig till företaget för att få information om vilka särskilt farliga ämnen som föremålet innehåller.

Även de som jobbar med ämnena ska få information utan att behöva be om det. Företag som levererar varor som innehåller särskilt farliga ämnen till yrkesmässiga kunder måste anmäla det till en databas hos EU:s kemikaliemyndighet.

När ett ämne placeras på listan över särskilt farliga ämnen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda, importera eller sälja kemiska produkter med ämnet.

– Det är ju en löpande process att sätta upp ämnen på kandidatlistan. Men jag kan inte uttala mig om vilka ämnen som kommer bli aktuella till våren, säger Johansson.

Läs mer: Kemikalie kan påverka hjärnans utveckling hos barn