Radar · Miljö

EU-parlamentet vill stoppa export av plastavfall

Containerlaster som denna, i hamnen Tanjung Priok i Jakarta ska förhoppningsvis bli ett minne blott om de nya förslagen går igenom.

Under en omröstning i EU-parlamentet röstade en stor majoritet för ett förslag att förbjuda export av plastavfall till länder utanför OECD. Även export av farligt avfall bör förbjudas enligt förslaget, som nu ska diskuteras med medlemsländerna.

EU-parlamentet har tagit tydlig ställning för hårdare kontroller av avfallstransporter. I en omröstning under tisdagen röstade man bland annat för att förbjuda transporter av icke farligt avfall till icke OECD-länder. Undantaget skulle vara om länderna själva godkänner försändelserna och dessutom kan visa på att de har tillräcklig teknik och förutsättningar för att ta hand om avfallet på ett säkert och hållbart sätt. Parlamentet vill också helt förbjuda export av plastavfall till länder utanför OECD och fasa ut denna typ av export även inom OECD under en fyraårsperiod. 

Bakgrunden till förslaget är att EU exporterar en mängd avfall till länder som många gånger inte klarar av att ta hand om avfallet på rätt sätt. År 2020 exporterades 32,3 miljoner ton från EU till andra länder, vilket motsvarar 16 procent av den globala handeln med avfall. Dessutom skeppas 67 miljoner ton mellan olika EU-länder varje år.

"Ska bli en ny plastprodukt"

Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) är nöjd med omröstningen i parlamentet.

”Den plastburk som du lämnar in för återvinning ska bli en ny plastprodukt. Den ska inte skeppas iväg över halva jordklotet till länder med låg miljöstandard och usla arbetsvillkor. Det är därför glädjande att en bred majoritet i Europaparlamentet har ställt sig bakom en utfasning av export av plastavfall”, säger hon i ett mail till Syre.

Omröstningen är en följd av EU-kommissionens förslag från november 2021 på en rad åtgärder för att komma tillrätta med problem såsom illegal export och ohälsosamma och miljöfarliga återvinningsprocesser i mottagande länder.  

"Snabbar på den cirkulära ekonomin"

Förslaget och omröstningen visar också på vägen framåt mot en cirkulär ekonomi.

”Alltför mycket plast skickas för återvinning men behandlas inte alls eller med dåliga villkor för människa, hälsa och miljö. Samtidigt säkrar vi nu smidigare system för avfallshantering inom EU och snabbar på den cirkulära ekonomin och gröna omställningen. Det går inte att exportera bort klimatansvaret”. säger Heléne Fritzon.

Danska EU-parlamentarikern Pernille Weiss är inne på samma spår.

”Vi måste omvandla avfall till resurser på den gemensamma marknaden och därigenom ta bättre hand om vår miljö och konkurrenskraft. De nya reglerna kommer också att göra det lättare för oss att bekämpa avfallsbrottslighet inom och utanför EU. Och med det exportförbud mot plastavfall som vi föreslår, driver vi på för en mycket mer innovativ och cirkulär ekonomi varhelst plast är inblandat. Det är en sann seger för kommande generationer”, säger hon i ett pressmeddelande.

Innan förslaget kan bli verklighet kommer nu förhandlingar med EU-länderna att inledas. 

Läs mer: 

Nya internationella regler ska minska export av osorterat plastskräp

Illegal handel med plast ökar: ”Alarmerande”

Ett steg närmare globalt plastavtal