Radar · Miljö

Nya internationella regler ska minska export av osorterat plastskräp

Representanter för Malaysias miljödepartement i ett besök i hamnen Klang i Malaysia.

Problemen med att rika länder exporterar plastavfall till länder som inte har tillräcklig kapacitet att återvinna det är ett problem som ofta slutar med ännu mer plast i floder och hav. Men till årsskiftet skärps de internationella reglerna, vilket gör att mottagarländer har rätt att på förhand säga nej till försändelser med svårsorterad och förorenad plast.

För några år sedan var det Kina som tog emot den största delen av världens plastavfall. Men när landet i början av 2018 införde ett importförbud så förflyttades problemen till länder som Malaysia och Vietnam. På samma sätt som i Kina ledde kombinationen av en låg återvinningskapacitet och försändelser av blandat och förorenat plastskräp av så låg kvalitet att det inte lämpar sig för återvinning till att mycket hamnade i floder och senare i havet. Andra problem som otillräcklig rengöring innan återvinning och förbränning av plastsopor med hälsoskadlig rök som följd har också varit vanligt förekommande.

Kan säga nej till försändelser i föväg

Men nu hoppas man att ett tillägg i Baselkonventionen, det internationella regelverk som reglerar handeln med avfall, kommer att minska dessa problem. Från årsskiftet kommer det nu krävas ett godkännande i förväg, enligt principen ”prior informed consent”, vilket innebär att länder som brukar ta emot avfall för återvinning har rätt att säga nej till försändelser redan innan det skickas iväg om de anser att materialet är för förorenat och svårt att återvinna.

Över 180 länder har skrivit under de nya reglerna, och eftersom  det nu kommer behövas ett skriftligt godkännande från mottagarländerna innan exporten sker så kommer  det leda till fler och hårdare exportkontroller. Detta kan leda till problem inledningsvis i de exporterande länderna, uppger Rolph Payet, chef för Basel-, Rotterdam- och Stockholmkonventionerna, till The Guardian.

Kan synas resultat om fem år

– På kort sikt så kommer vi se deponering, vi kommer se förbränning av plastavfallet. Men på lång sikt, om regeringars politik är rätt och om konsumenterna fortsätter med påtryckning, så kommer det att skapa en miljö för mer återvinning och en cirkulär strategi när det gäller plast.

Han menar att lagtillägget är en katalysator för förändring.

– Det är min optimistiska uppfattning att vi om fem år kommer att se resultat. Människor i frontlinjen kommer att berätta om det sker en minskning av plast i havet. Jag ser inte att det händer de närmaste två till tre åren, utan med en horisont på fem år. Detta ändringsförslag är bara början.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV