Zoom

Larma eller tona ner – därför skiljer sig klimatbudskapen åt

En hemlös familj i Somalia efter att landet drabbats av torka.

Under COP28 varnade en rapport om tippningspunkter för att vi står inför ett aldrig skådat hot mot mänskligheten. Men bara någon månad tidigare väckte IPCC:s chef rabalder när han tycktes tona ned riskerna. Är det en fråga om att se glaset halvfullt eller halvtomt? Inte riktigt, visar det sig när Syre ringer upp Tim Lenton, huvudförfattare till rapporten om tippningspunkter.

Den nytillträdda IPCC chefen Jim Skea fick det snabbt hett om öronen. I en intervju med den tyska tidningen Der Spiegel varnade han för alarmistiska budskap. Att överskrida 1,5 gradersgränsen skulle innebära problem och social oro men inte ett existentiellt hot mot mänskligheten.

– Vi ska inte förtvivla eller hamna i chock. Världen går inte under men det kommer att bli en farligare värld, sa Jim Skea som befarade att alarmistiska budskap skulle leda till handlingsförlamning.

I en uppföljande intervju i SVT utvecklade Jim Skea sitt resonemang om riskerna vi står inför: 

– Man ska vara försiktig med att tala om tippningspunkter, för allt händer inte genast. Risker ökar alltmer när man överskrider 1,5 grader – och närmar sig en uppvärmning på 2 grader. Blir det över två grader handlar det så klart om allvarliga faror. Men vi faller inte ner för ett stup vid 1,5 grader.

Vad är en tippningspunkt?

Tippningspunkt, tipping point, tröskelpunkt, tröskeleffekt, kritisk brytpunkt avser inom klimatvetenskapen en förändring i klimatsystemet som är så stor att jämvikten ändras tvärt och inte återgår till det ursprungliga tillståndet även om orsaken till förändringen försvinner. En kaskad kan uppstå om till exempel ismältningen från Grönland försvagar en viktig havsström (AMOC), som i sin tur kan störa monsunerna i Västafrika och Indien, ändra klimatet i Europa – och bidra till att Amazonas förvandlas till en savann.
Global tipping points


Största hotet mänskligheten ställts inför

Men under COP28, släpptes åter en alarmerande rapport om tippningspunkter som fick nyhetsbyrån TT att sätta rubriken: ”Världens klimat närmar sig kollaps”. Forskarna hade sammanställt aktuell forskning om tippningspunkter och varnade för att planetens livsuppehållande system genomgår en ”accelererande och okontrollerbar förändring”. 5 av 26 identifierade tippningspunkter är vi redan nära att överskrida; korallreven, permafrosten, en havsström i Nordatlanten och avsmältningen av istäcken på Grönland och Västantarktis.

– De här tippningspunkterna utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, sa huvudförfattaren Tim Lenton från universitet i Exeter till nyhetsbyrån AFP. 

Det är inte första gången som jordsystemforskare varnat för riskerna med tippningspunkter. 2018 publicerades en omtalad studie, hot house earth, av bland annat Johan Rockström (2018), där forskarna varnade för att klimatet skulle kunna förvandlas till ett självspelande piano, med en uppvärmning bortom vår kontroll. Men som Syre berättat skrev IPCC att de inte funnit några bevis för teorin i rapporten Den vetenskapliga grunden, 2021. 

– Den här rapporten bekräftar att det är ett närmast linjärt förhållande mellan den samlade mängden koldioxid i atmosfären från mänsklig aktivitet och omfattningen av observerad och framtida uppvärmning, sa Valérie Masson-Delmotte, medordförande till IPCC:rapporten, i samband med att den presenterades.

Vi kan förlora kontrollen

Syre frågade Tim Lenton hur han ser på risken för en skenande uppvärmning, likt hot house earth-scenariot?

– Min egen forskning visar att även om ökad uppvärmning kan ske till följd av en kaskad av tippningspunkter, är det inte troligt med skenande klimatförändringar, säger han över länk.

Men – varnar han, en kaskad av tippningspunkter skulle innebära en omfördelning av värme och vatten runt planeten, med allvarliga följder.

– Det skulle betyda en enorm potentiell påverkan på sådant som matsäkerhet, vatten och mänsklig säkerhet.

Något som i sig skulle kunna få oss att inte tygla klimatkrisen.

– Jag skulle säga att ja, vi riskerar att hamna i en situation där effekterna eskalerar på grund av att tippningspunkter interagerar och att det sker en kaskad av effekter i våra samhällen, vilket kräver så mycket ansträngning och uppmärksamhet att vi kan förlora kontrollen över att faktiskt ta itu med de grundläggande orsakerna och ja, då är vi i ett slags helveteshål.

”Då skulle vi kunna gå till botten med det här”

Vilken temperaturhöjning som skulle krävas för en särskild tippningspunkt att överskridas – råder det stor osäkerhet kring. Enligt IPCC är riskerna begränsade med en uppvärmning mellan 1,5 och 2 grader, jämfört med större uppvärmningar. Men Tim Lenton bedömer flera tippningspunkter som mer sannolika än klimatpanelen.

– Det skulle jag säga, vi har bedömt specifika tippningspunkter som mer sannolika än IPCC. En annan sak, är att IPCC inte säger mycket om påverkan och effekter i scenarion där tippningspunkter överskrids.

Effekter och påverkan mänskligheten skulle tjäna på att låta utreda grundligt, enligt Tim Lenton. Det skulle också ha betydelse för vilken vikt beslutsfattare ger risken att överskrida tippningspunkterna, som kanske kan ha låg sannolikhet att inträffa – men ha desto större konsekvenser om de sker. Men han anser att klimatpanelens bedömningar tenderar att fokusera på det mest sannolika utfallet, istället för dem med störst risker.

– Om man bygger ett flygplan garderar man sig mot de värsta tänkbara resultaten och man studerar dem noggrant. Även om jag förstår Jim Skea och IPCC, tänker jag att de ibland faller i fällan att faktiskt inte fullt ut anamma ett riskbaserat tillvägagångssätt. Det är därför vi efterfrågar att IPCC backar en specialrapport om tippningspunkter, för då skulle vi alla kunna gå till botten med det här.

Enligt en färsk analys av de klimatplaner som lämnats in till FN går världen mot 2,5 grader – om planerna följs fullt ut. IPCC:s nästa ordinarie rapport är planerad att publiceras mellan 2027 och 2028.

Så arbetar IPCC

* FN:s klimatpanel, IPCC, är en internationell grupp av forskare som utvärderar den senaste forskningen om klimatförändringar.
* Rapporterna publiceras i cykler vart femte till sjätte år och täcker olika aspekter av klimatförändringar, till exempel den naturvetenskapliga grunden, effekterna, anpassningen och hur utsläppen kan begränsas.
* Processen att sammanställa en rapport tar flera år och involverar hundratals forskare från hela världen.
* Utöver de ordinarie rapporterna kan IPCC också publicera specialrapporter om särskilda ämnen. Tidigare specialrapporter har till exempel rört effekterna av klimatförändringar på hav och kustområden samt vad som sker om vi passerar 1,5 graders uppvärmning. 
IPCC
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV