Radar · Miljö

Snabblärda talgoxar hittar föda med hjälp av färg och doft

Talgoxe med larv.

Talgoxar kan lära sig att hitta mat lika snabbt med hjälp av färg- som med doftsignaler, och stadsfåglar prioriterar luktsinnet medan skogsfåglarna prioriterar synen. Det visar försök som forskare på SLU och Lunds universitet har genomfört.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Lunds universitet ville vet mer om talgoxars strategier för att hitta föda och hur de använder olika sinnen under födojakten. För att undersöka detta fångade de in 35 talgoxar, 18 från staden Lund och 17 från ett skogsområde utanför Höör i Skåne. Fåglarna vistades sedan i ett labb där de fick träna på att koppla ihop föda med färger och dofter.

Det finns många skäl att studera fåglars beteende – det kan till exempel ha betydelse för om de kan bidra till biologisk bekämpning genom att äta upp skadeinsekter. Men det har också betydelse för fåglarnas bevarande; genom att förstå hur fåglarna använder olika habitat och hur de beter sig i staden respektive skogen, får vi mer kunskap om hur vi kan hjälpa dem, berättar Diane Rubene, forskare på SLU som arbetat med två studier på området.

Träning i två veckor

De aktuella talgoxarna fångades in med samma typ av fågelnät som man använder vid ringmärkning. I labbet, där de vistades i max två veckor, fick talgoxarna lära sig att hitta små bitar av mjölmaskar med hjälp av färg eller doft. De hade varsin bur med en annan fågel bredvid sig, och vid testtillfällena fick de flyga fritt i ett rum och plocka bitar av mjölmask från små hål som forskarna hade borrat i träreglar uppsatta längs väggen. Först var maten fullt synlig men senare doldes den så att fåglarna bara skulle ha signalerna att gå efter.

Forskarnas testvägg där talgoxarna sökte efter mat som kopplats ihop med doft eller färg
Forskarnas testvägg där talgoxarna sökte efter mat som kopplats ihop med doft eller färg. Foto: SLU

– Några släppte vi ut, för de bara ville inte vara med. Sådant här går inte att göra med alla fåglar, men talgoxar är nyfikna på nya saker, de fattar väldigt fort att här finns det mat och så här ska jag göra, och då är de ganska entusiastiska. Det är ju dessutom vinter så det kan ha varit skönt för dem att komma in och äta upp sig, säger Diane Rubene.

Försöket visade att talgoxar kan lära sig hitta mat med hjälp av dofter och färger lika snabbt. Det gick inte fortare när färg och doft kombinerades. Det fanns inte heller några skillnader i inlärningsförmågan mellan hanar och honor eller mellan stadsfåglar och skogsfåglar. Dock tycks stadsfåglar prioritera luktsinne medan skogsfåglarna mer använder synen.

Ung talgoxe som inte ingick i försöket men som lärt sig av äldre förmågor (t h) att det finns mat vid fönstret
Ung talgoxe som inte ingick i försöket men som lärt sig av äldre förmågor (t h) att det finns mat vid fönstret. Foto: Katarina Andersson 

Mesar med personlighet

Talgoxar äter mest bär och frön under vintern, medan det på sommaren framför allt är insekter och larver som gäller. Försöket visade emellertid att somliga fåglar hade väldigt konservativa matvanor och vägrade äta mjölmask, men när de fick solrosfrön gick det bättre.

– Fåglar äter inte mat som är obekant. Men vissa provar allt möjligt, precis som med människor så har de olika personligheter, vissa är modiga och för andra tar det en vecka att våga testa, det fattade jag inte från början, säger Diane Rubene.

Kan skogs- och stadsfåglars preferenser skilja sig åt på grund av att de senare ofta matas av människor? 

– Så kan det vara, det var tydligare att fåglar i skogen inte ville äta jordnötter, men vi har inte gjort något test på detta, det är mer en observation. Men det är ganska väl utforskat att fåglar i stan är modigare och mer aggressiva, inte att de är arga, men de är på saker och tar för sig.

Alla fåglar som deltog i studien släpptes ut igen på samma plats där de hade fångats.

Läs mer: 

Stadens småfåglar föredrar inhemska träd