Radar · Miljö

Stadens småfåglar föredrar inhemska träd

Blåmes i relativt urban miljö, nämligen Ulriksdals slottspark utanför Stockholm.

En studie av fågellivet i Malmös parker har lett forskare till slutsatsen att småfåglar trivs bäst i inhemska träd. 
– Främmande trädarter har påtagligt färre insekter än inhemska träd, säger Johan Kjellberg Jensen från Lunds universitet.

Planering av parker och grönområden är något som ägnas allt större intresse när städer växer eller förnyas. Grönska bidrar både till välmående och gör nytta för klimatet, samt utgör livsmiljö för djur och fåglar som också lever i staden. 

För att ta reda på hur olika sorters träd påverkar fågellivet har forskare från bland annat Lunds universitet övervakat 400 holkar i fem parker i Malmö under sju år. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Oecologica och visar att arter som ek, bok och björk, det vill säga inhemska arter som funnits i ekosystemet under lång tid, är mer gynnsamma för stadsfåglarna. 

Småfåglar som blåmes och talgoxe är inte lika benägna att bygga bo i stadsmiljöer med för många främmande arter, och fågelungar väger också mindre i sådana miljöer.

– Icke-inhemska träd, även kallade exotiska eller främmande arter, saknar en evolutionär historik med ekosystemet. Vi har tidigare visat att främmande trädarter har påtagligt färre insekter än inhemska träd, så effekten vi nu ser är sannolikt ett resultat av brist på föda för småfåglarna, säger Johan Kjellberg Jensen, doktorand i urban ekologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Urbana mesar, gissningsvis en karolinatita, i Branch Brook park, Newark
Urbana mesar, gissningsvis en karolinatita, i Branch Brook park, Newark. Foto: Julio Cortez/AP/TT

Varför vill man då ha exotiska träd i sin stadspark, förutom att kanske just framkalla en exotisk känsla? Det brukar sägas att dessa arter kan vara extra tåliga, men forskarna menar att det är viktigt att se till konsekvenserna för hela det lokala ekosystemet. I Malmöparkerna är ungefär vart fjärde träd en främmande art.

– Om man vill höra mer fågelkvitter på våren tror jag valet av stadsträd är en viktig faktor. Ökar man antalet inhemska arter i parker och grönområden kommer våra småfåglar sannolikt att trivas bättre i staden, säger Johan Kjellberg Jensen.

Liknande forskning som gjorts i andra länder har visat att icke-inhemska träd i trädgårdar missgynnar både insekter och fågelpopulationer även där, och Lundastudien kan nu bekräfta dessa resultat och även bredda dem till att gälla också i stadsmiljö.

Läs mer:

Fixa mat åt fåglarna på vintern

Talgoxen ohotad när Sverige räknar fåglar