Radar · Miljö

Forskning med PFAS-bevis får inte användas i domstolsmål

Uppsala vatten och Försvarsmakten är parter i en rättstvist om vem som ska betala för reningen av det PFAS-förorenade dricksvattnet.

En vetenskaplig studie som tydligt kopplar brandskum från Ärna flygplats till PFAS-ämnen i dricksvattnet i Uppsala får inte användas i den pågående rättstvisten mellan Uppsala vatten och Försvarsmakten, rapporterar P4 Uppland.

Redan 2012 upptäcktes höga halter av PFAS-ämnen i dricksvattnet i Uppsala kommun. Efter omfattande reningsprocesser valde det kommunala bolaget Uppsala vatten 2019 att stämma Försvarsmakten, som de menar borde stå för reningskostnaderna.

Men Mark- och miljödomstolen höll inte med, och motiverade det hela med att det saknas tillräckligt med stöd i utredningen för att det är försvarets verksamhet som ska ha gett upphov till föroreningen i den aktuella vattentäkten.

Men förra året publicerade forskare från SLU public en studie som de menar bevisar att PFAS-föroreningarna i Uppsalas dricksvatten kommer från just det militära flygfältet. Det är lika tydligt som ett fingeravtryck, som bevisar att föroreningarna i huvudsak kommer från Ärna flygplats, då det handlar om samma typ av ämne i samma grad av koncentration, uppger forskningsledare Lutz Ahrens till Sveriges radios P4 Uppland.

Men Mark- och miljööverdomstolen anser att forkningen inte kan användas i målet, då  bevisningen kommit in för sent.

– I rättegångsbalken står att man inte får åberopa ny bevisning om man inte har haft giltigt ursäkt eller inte kunnat åberopa bevisningen tidigare, säger hovrättsråd Marianne Wikman Ahlberg till P4 Uppland.

Läs mer:

PFAS-utsläpp kan vara fem gånger högre (2023-10-06)

PFAS-dom provas på nytt (2022-03-10)

Slipper miljonsmäll för giftigt dricksvatten (2021-10-18)

Försvaret stäms på 252 miljoner – förorenade dricksvatten med PFAS: ”Orimligt” (2021-08-24)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV