Radar · Miljö

PFAS-utsläpp kan vara fem gånger högre

Striden om gifterna i Uppsalabornas dricksvatten fortsätter.

Striden om gifterna i Uppsalabornas dricksvatten fortsätter, rapporterar P4 Uppland. I en rapport som Försvarsmakten länge vägrat lämna ut framgår att de släppt ut fem gånger så mycket hormonstörande PFAS-ämnen än vad de hade begärt tillstånd för.

1993 begärde Försvarsmakten tillstånd för att använda 300 liter PFAS-haltigt brandskum årligen för brandövningar på Ärna flygfält. Enligt den hittills hemliga rapporten provsköts dagligen stora mängder av brandskummet över flygfältet, uppemot 1 400 liter per år.

Enligt P4 Uppland säger Försvarsmakten att tillståndet från 1993 inte är avgörande men att man inte kommenterar ytterligare med hänvisning till pågående rättstvist.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV