Glöd · Ledare

En klimatsoppa så tunn att även SD sväljer den

Tidöregeringen har putsat på det där de kallar klimatpolitik, gjort en ny överenskommelse och presenterat den för medierna och alla som vill höra på. De sammanfattar den i tre principer.

1. Det är framför allt andra länder som ska minska sina utsläpp.

2. Innan vi får ny kärnkraftsteknik blir det inget.

3. Ekonomisk tillväxt går före allt.

Nej, de formulerar sig inte så. Ulf Kristersson säger till och med i inledningen att svensk klimatpolitik inte kan gå ut på att utsläppen minskas i andra länder. Men den första principen lyder: ”Klimatfrågan är internationell och kräver internationella svar.”

Det är å ena sidan en självklarhet, närmast en floskel. Å andra sidan säger den något om var man vill lägga tonvikten. Sverige ska ”arbeta för att EU agerar globalt för att påverka de stora utsläppsländerna att minska sin klimatpåverkan.” Sverige ska också ”använda handelspolitiken för att få andra länder att ställa om”. Vidare vill man bredda det klimatpolitiska rådets uppdrag ”för att bättre fånga klimatfrågans globala karaktär”. Så jo, uppenbarligen är det främst andra länder som ska minska sina utsläpp.

Den andra principen lyder: ”Teknikutveckling och mer fossilfri el är en förutsättning.” Med all säkerhet är det små modulära kärnreaktorer, SMR, man syftar på. Det krävs flera års teknikutveckling innan sådana kan byggas, och det lär inte bli aktuellt vare sig den här mandatperioden eller nästa.

”Klimatomställningen kan bara lyckas i en ekonomi som växer” är den tredje principen. Klimatomställningen är alltså underställd ekonomin i kronor och ören. Varför skulle det vara så? För att stora företags vinster går före allt för den här regeringen, naturligtvis. Om de inte tjänar kortsiktigt på klimatomställningen får det vara. Man kan vända på det och fråga sig hur ekonomin ska kunna vare sig växa eller existera när klimatkrisen rullar på.

En klimatomställning som villkoras med ekonomisk tillväxt och bygger på teknik som inte finns är ingen omställning. Inte ens utan dessa avgörande brister skulle regeringens modell av klimatomställning vara något mer än ett nytt sätt att sticka huvudet i sanden och fortsätta plundra planeten.

Nyheten som de egentligen ville presentera var nog det Romina Pourmokhtari sa så triumferande under sitt anförande: ”Nu är även Sverigedemokraterna med.” De har alltså kokat ihop en soppa så tunn att även SD sväljer den. Och vi har fortfarande en regering som inte är ett skvatt intresserad av omställning.

Språket i P1.

Krig. Är mänskligheten så självdestruktiv?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV