Radar · Arbetskritik

Kriminell på fritiden – nu kan du få sparken lättare

Om du har begått brott på din fritid kan det  med de nya las-reglerna påverka om du får behålla jobbet eller inte.

De nya las-reglerna som infördes i oktober 2022 kan påverka dina rättigheter på arbetsplatsen. Du kan bli uppsagd av personliga skäl om du har begått ett brott utanför arbetstid, rapporterar tidningen Kollega.

Las-reglerna, som de ser ut i dag, ger mindre utrymme för snedsteg som arbetstagaren gör på sin fritid. Det innebär att risken att bli uppsagd av personliga skäl har ökat. Varje fall är unikt och olika faktorer spelar in för vad som gäller, men tidigare fanns det inte några samband mellan straffrätt och arbetsrätt. 

En skillnad är att livssituationen inte längre tas i beaktande på samma sätt. Detsamma gäller för personliga omständigheter, att man tidigare har skött sig klanderfritt betyder inte att det automatiskt vägs in. 

Kriminell inte populärt

En arbetsgivare vill oftast inte behålla en anställd som har begått brott, även om det inte sker på arbetsplatsen eller under arbetstiden, och inte drabbar företaget eller organisationen. De nya reglerna kan komma att påverka hur domstolarna gör sin bedömning kring om avskeden är lagliga eller inte.  

– Arbetsdomstolen kommer definitivt att resonera på ett annat sätt nu, hur stor eller liten förändringen blir råder det oenighet om. Regeln är så pass ny att AD inte hunnit pröva något fall ännu, säger Per Norberg, lektor och forskare vid Juridiska fakulteten på Lunds universitet, till Kollega. 

Sakliga skäl

I las-reglerna har formuleringen ändrats från “saklig grund” till “sakliga skäl” för arbetsgivare att säga upp en arbetstagare, vilket i princip innebär att större vikt läggs vid personliga skäl. Det är den största förändringen på området sedan 1970-talet. Ett annat sakligt skäl kan vara arbetsbrist, men i det avseendet blir det inga större förändringar med de nya reglerna.

Tidigare togs hänsyn till om det fanns förmildrande omständigheter eller om det fanns intresse hos arbetstagaren att behålla anställningen, samt hur anställningsbar personen var. Bedömdes det finnas möjlighet att arbetstagaren kunde ändra på sig till det bättre kunde arbetsgivaren vara tvungen att omplacera personen flera gånger.

Numera kan alltså ett brott på fritiden göra att personen blir uppsagd av personliga skäl och då kan arbetstagaren inte förvänta sig att behålla jobbet för att en skärper sig.

Arbetsgivaren behöver i regel heller inte genomföra mer än en omplaceringsutredning. 

Läs mer:

Tung remisskritik mot las-förslag