Radar · Inrikes

Nya stödlinjer för våldsutsatta män och transpersoner

Alla våldsutsatta ska kunna få stöd, oavsett kön eller könsidentitet.

Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar två nya stödtelefonlinjer som riktar sig till män respektive transpersoner som utsätts för våld i nära relation.

Idag öppnar två nya stödtelefoner för personer som upplever våld i nära relation, Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Stödtelefonerna drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Det är ett pilotprojekt, som genomförs på uppdrag av regeringen, och som ska utvärderas i slutet av året.

– Vi är glada för det här uppdraget. Alla våldsutsatta har rätt till stöd oavsett kön och könsidentitet, säger Chris-Emelie Denstedt, projektledare vid NCK.

NKC driver sedan länge Kvinnofridslinjen och precis som i det fallet har personalen som ska bemanna de nya telefonlinjerna fått kompetensutveckling för att bemöta de aktuella målgrupperna. Hur behoven ser ut är svårt att säga, mörkertalet är stort. Pilotprojektet kan dock bidra med en pusselbit över hur stort stödbehovet är, även om stödlinjerna i sig inte kommer kunna ge klarhet i den frågan, säger Chris-Emelie Denstedt.

– Hur man vill ha stöd är ganska individuellt, men vi har ju erfarenhet av Kvinnofridslinjen som besvarar 40 000 samtal per år. Mervärdet med just telefonstöd är att man får prata med en professionell och kompetent person, det är ett personligt stöd.

Väljer själv

Stödtelefonerna, dit man kan ringa anonymt, riktar sig till de som har utsatts för våld i en nära relation och/eller sexuella övergrepp. Det kan handla om fysiskt våld likaväl som psykiskt eller ekonomiskt sådant. Även yrkesverksamma och närstående kan ringa.

Chris-Emelie Denstedt betonar att man själv väljer vilken stödlinje man vill ringa till.

– Vi inte vill ”trycka in” någon i en grupptillhörighet. Vissa transkvinnor föredrar att ringa Kvinnofridslinjen, vissa transkvinnor kommer föredra att ringa Stödlinjen för transpersoner och det ska man naturligtvis välja själv vad som passar bäst.

Separata medel

Projektet startade 2021 i och med att NCK fick uppdraget av regeringen, sedan har 2022 ägnats åt förberedelser. Den totala budgeten var initialt 7 miljoner kronor för hela projekttiden (från november 2021 till december 2023), men man har fått tillskott på 1,6 miljoner kronor för att kunna bemanna och sprida information. Chris-Emelie Denstedt betonar att det handlar om separata medel, inget tas från anslaget till arbetet med stöd till våldsutsatta kvinnor.

Stödlinjen för män är öppen alla dagar mellan klockan 7 och 21, och 
stödlinjen för transpersoner, som riktar sig till alla transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet, är öppen alla dagar mellan klockan 11 och 19.

– Att de har olika öppettider handlar om de resurser vi har, under dessa tider kan vi garantera att personer med rätt kompetens svarar, säger Chris-Emelie Denstedt.

Läs mer: 

”Våld är aldrig okej”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV