Radar · Miljö

EU-förslag om (nästan) fossilfria lastbilar år 2040 får kritik

Om EU-kommissionens förslag går igenom kan det troligtvis cirkulera fossila lastbilar även år 2050, och därmed äventyra klimatmålen, enligt kritiker.

Samtidigt som EU idag beslutade om ett slutdatum för fossildrivna personbilar så lade EU-kommissionen fram ett förslag om att 90 procent av alla nya lastbilar ska gå på fossilfria bränslen till år 2040. Men förslaget kritiseras för att vara för långsamt och mesigt.

90 procent av alla nya lastbilar ska gå på fossilfria bränslen år 2040, föreslår EU-kommissionen idag. Men undantag ges till ett antal tunga fordon inom exempelvis skogsbruk och jordbruk, motsvarande 10 procent av lastbilsflottan.

Men den gröna tankesmedjan Transport and environment är inte imponerad av förslaget, som de menar är för vagt.

– Misslyckandet med att sätta en deadline för förorenande lastbilar är en galen eftergift för lastbilstillverkarna. År 2035 kommer praktiskt taget alla nya ellastbilar att vara billigare att köra än dieslar när de kör lika långt och bär lika mycket. Men utan en tydlig EU-deadline kommer diesellastbilar att förorena våra lungor och planeten i flera år längre än nödvändigt, säger Fedor Unterlohner, fraktchef på tankesmedjan, i ett pressmeddelande.

Transport and environment konstaterar vidare att det delmål som EU-kommissionen föreslår – en utsläppsminskning till år 2030 med 45 procent – är lägre än lastbilstillverkarnas egna målsättningar. Beräknat på Daimler trucks och Volvo lastvagnars försäljningsprognoser för 2030 så hamnar deras samlade förväntningar på utsläppsminskningar på över 65 procent, skriver tankesmedjan.

Behövs ett konkret slutdatum

Även Europarlamentariker Jakop Dalunde (MP) tycker att EU-förslaget är för mesigt.

– Vi behöver ett konkret slutdatum för när den sista lastbilen som går på diesel eller bensin ska få säljas i EU, likt det vi idag klubbade i EU-parlamentet för bilar. 2040 är absolut deadline för vad vi kan acceptera, om vi ska ha en chans att klara EU:s klimatmål, säger han i ett pressmeddelande.

Han menar att man genom att undvika ett tydligt slutdatum för försäljningen av nya förbränningsmotorer för lastbilar äventyrar kommissionen möjligheten för EU att nå sitt mål om klimatneutralitet senast 2050. Detta då möjligheten att sälja nya fossillastbilar på EU-marknaden efter 2040 kommer att finnas kvar och dessa lastbilar därmed kommer att finnas på EU:s vägar långt efter 2050.

– EU-kommissionens förslag sänder helt fel signaler till såväl EU:s medborgare som industrin. Med detta förslag ifrågasätter kommissionen EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet 2050, säger Jakop Dalunde.

Läs mer: 

Då blir det förbjudet med nya fossilbilar i Europa