Radar · Miljö

Här är de nominerade till Svenska Greenwashpriset 2023

Sedan år 2009 har Svenska Greenwashpriset, som delas ut av Jordens vänner, tillfallit bland annat Preem, Sveaskog och AP-fonderna.

Då var tiden här för miljörörelsens antipris – Greenwashpriset – som delas ut för 13:e året i rad av miljöorganisationen Jordens vänner. Syftet är att uppmärksamma aktörer som framställer sina verksamheter som mer hållbara än vad de är. Årets tre kandidater är Sveriges regering, Svenska kyrkan och Preem.

På sensationellt kort tid har den nya svenska regeringen gjort ”flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken”, lyder Jordens vänners motivering till regeringens kandidatur.  

Motiveringen för Svenska kyrkan lyder ”trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst”.

Här kan du rösta i årets Svenska Greenwashpriset!

Och sist men inte minst kandiderar 2019 års ”vinnare” Preem, ”fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare”, skriver man i motiveringen.

Förra årets pris gick till PR-kampanjen Svenska Skogen – från branschorganisationerna LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.

Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset 
2009 (Climate greenwash award): Vattenfall 
2010: Andreas Carlgren
2011: Maud Olofsson
2012: Stora Enso
2013: AP-fonderna
2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm
2016: Miljöpartiets partistyrelse
2017: Svenskt Flyg 
2018: Centerpartiets styrelse
2019: Preem 
2020: Sveaskog
2021: AP-fonderna
Källa: Jordens Vänner (via Wayback Machine - Internet Archive)

Delar ur svenska regeringen
Delar ur svenska regeringen. Foto: Marko Säävälä/TT

Här är kandidaterna till Sveriges minst attraktiva miljöutmärkelse år 2023

Svenska regeringen

På kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna, väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Samtidigt hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen och att de officiella svenska klimatmålen ligger fast. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är inte första gången Jordens vänner nominerar en regering för dess grönmålning och oförmåga att leverera tillräcklig klimatpolitik för att klara Parisavtalet. Men den nuvarande regeringens politik saknar motstycke.

Svenska ärkebiskopar i Svenska Kyrkan
Svenska ärkebiskopar i Svenska Kyrkan. Foto: Anders Wiklund/TT

Svenska kyrkan

“I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen”, låter det på Svenska kyrkans hemsida. Kyrkan ska arbeta för att bygga ett gott samhälle, värna alla människors lika värde och handla med omtanke om skapelsen. Tyvärr verkar en del av skapelsen inte lika viktig att värna – den svenska skogen. Trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst. Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Istället för att kalhugga skogar och utrota biologisk mångfald skulle Svenska kyrkan kunna använda sina stora möjligheter att gå före i en omställning till naturnära hyggesfritt brukande. Det om något hade varit att värna om skapelsen.

Preem mallar sig, utan att imponera på Jordens vänner
Preem mallar sig, utan att imponera på Jordens vänner. Foto: Pontus Lundahl/TT

Preem

Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande “grön” energiproducent. Det kan se bra ut på pappret, men sanningen är att biobränslen ger lika stora koldioxidutsläpp som fossila bränslen när de förbränns i fordon. Med sin gröna marknadsföring har Preem fått människor att tro att Sverige har ett hållbart bränslealternativ. I själva verket blir Preem med den pågående raffinaderiutbyggnaden Sveriges näst största utsläppare av koldioxid efter SSAB. När bränslena som Preem producerar väl används i fordon ger de varje år utsläpp som är större än Sveriges övriga totala utsläpp. Det är varken hållbart eller att göra “resan bättre för alla tappra kämpar”, som de uttrycker sig i reklam.

Läs mer: 

EU tar ett steg närmre hållbara produkter utan grönmålning

Greenwashing utbrett i fossilföretagens sociala medier