Radar · Miljö

Klimataktivister fick avslag på stämning i Turkiet

Demonstration i Istanbul 2021 mot klimatpolitiken.

Högsta förvaltningsdomstolen i Turkiet avslog en stämning från tre unga aktivister som menar att regeringens beslut som leder till ökade växthusgasutsläpp är oförenligt med Parisavtalets mål att stoppa global uppvärmning och ett brott mot mänskliga rättigheter.

Domstolen avvisade fallet utan granskning och delgivning till berörda parter, inklusive presidentkontoret och ministeriet för miljö, stadsplanering och klimatförändringar, rapporterar nyhetssajten Yeşil Gazete.

De turkiska aktivisterna, Ela Naz Birdal, Seren Anaçoğlu och Atlas Sarrafoğlu, lämnade i maj 2023 in en stämningsansökan med motivet att Turkiet kränker deras mänskliga rättigheter genom beslut att öka växthusgaserna.

– Jag är djupt ledsen över att se vår framtid äventyras av de som inte agerar, säger Atlas Sarrafoğlu till nyhetssajten efter beslutet.

Deras advokat, Deniz Bayram, är kritisk till att stämningen avslogs utan prövning.

– Vi hoppas att avvisningsbeslutet kommer att omprövas i överklagandeprocessen och att det ska bli en noggrann granskning av beslut som Turkiet fattat i klimatfrågan, inklusive kopplingen till grundläggande mänskliga rättigheter, säger han.