Radar · Arbetskritik

Försäkringskassan: Psykisk ohälsa kostar samhället mest

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och det är inte psykiska sjukdomar, som schizofreni, som har blivit vanligare utan det handlar om stressrelaterad psykisk ohälsa.

39,5 miljarder kronor betalade Försäkringskassan ut i sjukpenning 2022 och den största delen gick till stressrelaterad psykisk ohälsa och depressioner, enligt en rapport de släpper i dag.

I rapporten, som är en del i serien Korta analyser från Försäkringskassan, framgår att psykiatriska diagnoser stod för 42 procent av sjukpenningskostnaderna i fjol. Den enskilt största diagnosen var stressrelaterad psykisk ohälsa som utgjorde 20 procent av sjukpenningskostnaderna.

Både bland kvinnor och män dominerar psykiatriska diagnoser, utmattningssyndrom är vanligast för kvinnor och depressioner för män.

– Att se hur stora utgifterna är för olika diagnoser är en viktig del av diskussionen om hur samhället arbetar med förebyggande hälsoarbete samt vård och behandling, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkrings­kassan, i ett pressmeddelande.

Efter psykiatriska diagnoser kommer rörelseorganens sjukdomar, till exempel sjukdomar i rygg, axlar och leder, som stod för 18 procent och sedan skador, som ben- eller armbrott samt knäskador, som utgjorde 8 procent.

I oktober presenterade Försäkringskassan lägesrapporten Psykisk ohälsa i dagens arbetsliv, som Syre rapporterade om. Även i den pekade Försäkringskassan på att arbetsmiljön har stor betydelse för mängden av och längden på sjukskrivningar på grund av psykiatriska diagnoser, samt på vikten av det förebyggande arbetet.

Enligt forskning orsakas stress­relaterad sjukfrånvaro ofta av dålig arbetsmiljö med en obalans mellan krav och resurser, vilket är en framträdande förklaring till hög sjukfrånvaro främst inom vård, skola och omsorg.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbets­situationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stress­relaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV