Radar · Basinkomst

Stress orsakar rekordmånga sjukskrivningar

Kvinnor är oftare än män drabbade av stressrelaterade problem, visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Psykisk ohälsa står för över hälften av alla längre sjukfall och det är stress­relaterade problem som är vanligast. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Förut var sjukdomar och problem med kroppens rörelseförmåga, som ont i nacke och rygg, vanligast när det kommer till långa sjukskrivningar. Men numera har psykisk ohälsa tagit över som vanligast orsak till längre sjukfall. Det reflekterar hur vårt samhälle har gått från industrijobb till fler personer inom tjänstesektorn, med de problem som den typen av arbetsmiljö för med sig.

– I takt med att arbetslivet förändrats och gått från hög grad av industri­produktion till en mer tjänsteproducerande ekonomi så har även den arbets­relaterade ohälsan förändrats. Idag är det inte fysiska åkommor som dominerar längre sjukskrivningar, utan istället är det stressrelaterade sjukskrivningar, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkrings­kassan och huvud­författare till rapporten, i ett pressmeddelande.

Av rapporten ”Från ryggont till utmattning” framgår att Sverige följer samma mönster som många andra ekonomiskt utvecklade länder. Psykisk ohälsa, och framförallt stress och utmattningssyndrom, har blivit allt vanligare. För Sveriges del innebär det att vi aldrig tidigare haft så många sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar.

Genomsnitt 90 dagar

Sjukfall kopplade till psykiatriska diagnoser varar längre än andra diagnoser och har en genomsnitts­längd på 90 dagar, jämfört med 49 dagar för samtliga diagnoser. Akuta stressreaktioner på grund av yttre händelser brukar innebära sjukskrivning i runt 40 dagar, medan den allt vanligare diagnosen ”utmattnings­syndrom”, som beror på långvarig negativ stress, ofta innebär sjukskrivningar i ett halvår eller mer, skriver Försäkringskassan.

Diagnosen ”akuta stressreaktioner”, som beror på yttre händelser, innebär sjukskrivning i cirka 40 dagar. Den allt vanligare diagnosen ”utmattnings­syndrom”, som beror på långvarig negativ stress, innebär ofta sjukskrivningar i ett halvår eller mer.

Forskningen pekar på att det är inte ovanligt att dålig arbetsmiljö med en obalans mellan krav och resurser orsakar stress­relaterad sjukfrånvaro och är en viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg.

– Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbets­situationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stress­relaterad sjukskrivning kraftigt, säger Ulrik Lidwall.

Lärare hårt drabbade

Värst drabbade är kvinnor, vars sjukskrivningar på närmare tjugo år fördubblas.

I rapporten pekar författarna ut faktorer som bristande organisatorisk och social arbetsmiljö med liten kontroll över arbetsuppgifterna, samt bristande belöning för insatser som orsaker bakom psykisk ohälsa, skriver tidningen Vi lärare.

Just personer inom läraryrkena är bland de som är sjukskrivna mest och är även den grupp som rapporterar besvär i Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsorsakade besvär 2022.

Forskare som Vi lärare har talat med ger förklaringen att den administrativa bördan har ökat under de senaste 20–30 åren. Här kommer nya utmaningar för lärarna in med kraven från en marknadsskola och effektiviseringsmodeller av typen New public management som belastar lärarna med ökande administrativa sysslor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV