Radar · Inrikes

Säpo: ”Extrema uttryck har normaliserats”

Säkerhetspolisens huvudkontor på Bolstomtavägen i Solna.

Efter koranbränningen utanför Turkiets ambassad har konkreta attentatshot mot Sverige ökat. Allt fler nås av extremisters våldsbejakande budskap med avhumanisering och legitimering av våld, framgår av Säpos årsrapport. 

Säpo har släppt sin årliga årsrapport över hotbilden mot Sverige. Säkerhetspolisen bedömer att säkerhetsläget ”allvarligt försämrats”. Säpo menar att yttre hoten samspelar med det inre hot mot demokratin som våldsbejakande extremism utgör.

”När främmande makts och våldsbejakande extremisters agendor sammanfaller accelererar hoten”, skriver Säpo.

En farhåga är att Ryssland i sitt destabliseringsarbete använder våldsbejakande extremister i Sverige. Något som Säpo pekar ut som ett problem i att identifiera potentiella attentatsmän är att ”gränsen mellan extremism och våldsbejakande extremism suddas ut”.

Digitala plattformar beskrivs som en grogrund för rekrytering och spridning av propaganda. 

”Utvecklingen kan bidra till att tröskeln för att engagera sig i en våldsbejakande extremistisk miljö och ge uttryck för brottsliga handlingar sänks. Extrema tankar och uttryck har normaliserats och i viss mån accepteras”.

Säpo beskriver även så kallade ”ekokammare” där uttryck för hat och även våld uppmuntras, något som i sin tur driver på och radikaliserar våldsbejakande grupper. 

”Säkerhetspolisen har sett exempel på hur unga individer från sina pojk och flickrum kunnat ha kontakt med ideologiskt övertygade personer, ta del av instruktioner och manualer om vapen och sprängmedelstillverkning och uttrycka hat mot samhället eller grupper.”

När det kommer till vilka miljöer som bedöms utgöra attentatshot i Sverige så pekas våldsbejakande högerextremism och våldsbejakande islamism ut. 
Den dansksvenska högerextremisten Rasmus Paludans koranbränning tas upp flera gånger i rapporten som en händelse som ökat hotbilden för attentat mot Sverige. Syre har tidigare avslöjat att Paludans koranbränning organiserades från Sverige av Chang Frick tillsammans men en högerextrem reporter på Exakt24. 

”Attentatshotet kan snabbt ändras, vilket utvecklingen efter manifestationer som koranbränningen vid Turkiets ambassad i början av 2023 visar. Säkerhetspolisen ser i underrättelseflödet ett ökat antal attentatshot mot Sverige och svenska intressen utomlands, där Sverige står i större fokus för våldsbejakande islamistisk extremism. Det här är en händelseutveckling som även gynnar främmande makt och som påverkar den våldsbejakande högerextremismen.”

Även Expo släppte nyligen en årsrapport över extremhögern. I den konstateras att aktiviteterna i den rasideologiska miljön ökade under 2022. Ökningen kopplas till att det var ett valår. Förändringarna i miljön som Expo beskriver är Nordiska motståndsrörelsen som dominerat vit makt-miljön tappat medlemmar och organisationens aktiviteter har gått ned.  

I rapporten konstateras att extremhögern ”återupplivat en tidigare mediestrategi där mindre aktörer ägnar sig åt kartläggning och uthängningar av det man uppfattar som politiska motståndare”.

”Kampanjerna riskerar att leda till självcensur eller att man lägger ner sitt politiska engagemang”.

Syre visade nyligen hur den högerextrema mediesajten Exakt24 fungerar som en hubb för den typen av kampanjer.