Radar · Miljö

Utredning som ska förkorta tillståndsprocesser väcker oro

I dag presenterades en ny utredning som ska lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas, i syfte att skapa förutsättningar för en snabb nyindustrialisering med gröna jobb och välstånd, enligt energi- och näringsminister Ebba Busch.

Regeringen meddelade i dag att en särskild utredare ska se över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas. Beskedet välkomnas av företrädare för industrin men väcker oro hos Svenska samernas riksförbund.
– Jag efterlyser någon form av garantier för miljön och ekosystemen här uppe, säger förbundsordförande Matti Blind Berg.

Syftet med utredningen är enligt regeringen att säkra näringslivets konkurrenskraft. Det i sin tur kommer att bidra till att klimat- och miljömål kan nås, skriver regeringen i utredningens direktiv.

– Det tar för lång tid, är oförutsägbart och väldigt dyrt för många företag att genomgå tillståndsprocesser. Vi tar nu ett större grepp om frågan om miljöprövning än vad som hittills gjorts och vidtar fler åtgärder i syfte att effektivisera prövningen. Dagens nyhet kommer skapa förutsättningar för en snabb nyindustralisering med gröna jobb och välstånd, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i en kommentar.

Utredningen ska bland annat fokusera på genomförandet av EU-rätten på miljöområdet ”och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver”.

Välkomnas av näringslivet

Ett annat av de områden som utredningen ska lämna förslag inom är hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bland annat överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en, enligt regeringen. Utredningen välkomnas av flera av näringslivets aktörer.

”Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, välkomnar förslaget men vill samtidigt uppmana regeringen att snabbt gå vidare med de förslag som faktiskt är färdigutredda. Annars riskerar den nya utredningen snarare att fördröja lösningen än att tillföra lösningen på problemet,” skriver SBMI i ett pressmeddelande.

Även Innovations- och kemiindustriernas branchorgansiation IKEM välkomnar utredningen.

– Nu förväntar vi oss genomgripande förändringar av miljöbalken som på riktigt möjliggör industrins omställning och nödvändiga investeringar, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, i ett pressmeddelande.

Samisk organisation skeptisk

Men utredningen väcker oro hos Svenska samernas riksförbund.

– Jag tycker väl skyddet för miljön och ekosystemen är bristfällig som den är. Att ytterligare urholka den vore närmast katastrofalt för ekosystem här uppe i den arktiska miljön, säger förbundsordförande Matti Blind Berg.

Du tror inte att det går att göra utan att det påverka miljön negativt?

– Själva processerna går säkert att påverka men jag antar att just den här utredningen kommer till stånd på grund av industrins tryck på myndigheterna att de ska göra snabbare och enklare tillståndsprocceser för att kunna öka takten på exploateringen. Människor som är beroende av miljö är oroliga och man ser hur industrin närmast har tunnelseende och enbart ser tillväxt och ekonomi, utan att se helheten.

Vad skulle du vilja skicka med till en utredare?

– Jag efterlyser någon form av garantier för miljön och ekosystemen här uppe, att de får fortsätta existera och självklart efterlyser jag en plan för att försäkra sig om den naturbetsbaserade renskötselns möjlighet att utvecklas i sina naturliga områden.

Läs mer: 

Sverker Sörlin om antropocen: ”Många vill leva kvar i det gamla”

Samisk kritik efter beskedet i Kiruna: ”Historia av att gena i kurvorna”