Radar · Politik

Kammarrätten: Koranbränning borde tillåtits

En koranbränning vid den högerextreme politikern Rasmus Paludans torgmöte i Västerås i maj förra året.

Kammarrätten i Stockholm underkänner polisens beslut att neka koranbränningar i Stockholm.

Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att Polismyndigheten inte kunde vägra tillstånd för allmän sammankomst i de två aktuella målen, skriver Kammarrätten i Stockholm i ett pressmeddelande

– Kammarrätten anser att de ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten hänvisar till inte har en tillräckligt tydlig koppling till de planerade sammankomsterna eller deras omedelbara omgivning för att vägra tillstånd, säger ordföranden i målet, kammarrättspresident Stefan Holgersson, i en kommentar.

Det var i februari i år som en förening, kulturföreningen Apallarkerna, och en privatperson ansökte om tillstånd att anordna allmänna sammankomster för att bränna exemplar av koranen utanför Turkiets respektive Iraks ambassad i Stockholm.

Det var aldrig vårt syfte, vi tycker att det är barbariskt att bränna böcker. Vi kommer att gå med domen till Turkiets ambassad och lämna över den med uppmaningen att president Recep Tayyip Erdogan ska stå vid sitt ord att inte släppa in Sverige i Nato om det är tillåtet med koranbränningar, sa Chris Makoundoul ordförande i kulturföreningen Apallarkerna i en kommentar till förvaltningsrättens beslut i april.

Polisen nekade tillstånd med hänvisning till att den allmänna säkerheten inte kunde garanteras. Besluten överklagades till förvaltningsrätten som kom fram till att Polismyndigheten saknade lagstöd för att säga nej.

Myndigheten överklagade därefter till kammarrätten som nu alltså går på förvaltningsrättens linje.

– Det här är ingen komplicerad lagtext. Den relevanta regeln finns i ordningslagen. Polisen har argumenterat ganska fylligt i rätten, så det framgår hur de tänker, men det de har anfört är inte sådant som kan utgöra skäl för att neka tillstånd, säger Stefan Holgersson till TT. 

Beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Så säger ordningslagen (1993:1617)
2 kap 10 § Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.

<strong>Läs mer: </strong>

Överklagar nekad koranbränning

Människorättsorganisation välkomnar Paludan-utredning