Zoom

Bakslag för våtmarker när EU-parlamentet röstade om nya miljölagen

EU-kommissionens förslag på restaureringsförordning skulle bland annat kräva insatser för att förbättra för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

EU-kommissionens förslag på restaureringslag är bland annat tänkt att ge en boost till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Men efter dagens omröstning i Strasbourg ska EU-parlamentet nu arbeta för att den artikeln utesluts ur lagtexten.
– Extremt allvarligt, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Det var med nöd och näppe som EU:s restaureringslag överlevde en omröstning i EU-parlamentet idag. Lagen som syftar till att återställa ekosystem i Europa, ville den konservativa gruppen i parlamentet se sänkt – med argumenten att målen skulle vara för orealistiska att uppnå och att lagen skulle hota livsmedelssäkerheten, då jordbruksmark skulle behöva tas ur produktion. Men förslaget om att helt avvisa lagstiftningen förlorade omröstningen med siffrorna 312 mot 324, efter att flera konservativa ledamöter trotsat partigruppspiskan. 

– Klimatkrisen pågår, det är därför vi behöver restaureringslagen, sa Maria Spyraki från det grekiska kristdemokratiska partiet New demokratia och medlem av EPP, under en debatt inför dagens omröstning.

Samtidigt står det klart att den förhandlingsposition som EU-parlamentet tillsist kunde rösta fram, innebär en kraftig ambitionssänkning jämfört med EU-komissionens förslag. Miljöorganisationen Birdlife, är särskilt kritiska till att parlamentet nu ska arbeta för att skrota en föreslagen artikel som syftar till att restaurera jordbruksmark, så som att återställa dikade torvmarker till våtmarker. 

– Även om det finns anledning att fira, är det förödande att se att torvmarker, jordbruksmarker och viktiga tidsfrister för restaureringsåtgärder kastades under bussen för att lagen skulle överleva omröstningen, säger Sofie Ruysschaert från Birdlife Europe i ett uttalande.

”Vi gröna är inte alls nöjda med texterna”

Även EU:s ministerråd, där EU-länderna är representerade, ville sänka ambitionerna vad gäller att återställa dikade torvmarker till våtmarker. Men inte skrota artikeln om att restaurera jordbruksmark. Något Pär Holmgren (MP) beskriver som extremt allvarligt. 

– Det går inte att komma ifrån att jordbruket i Europa, framförallt i ett land som Frankrike är en stor del av problemet. Både vad gäller förlust av biologisk mångfald, hårt drivet mot monokulturell odling och klimatpåverkan. Samtidigt skulle jordbruket kunna vara en enormt viktig del av lösningen.

Pär Holmgren säger att det är en ovan situation som parlamentets förhandlare nu har framför sig, istället för att höja lagens ambition – är uppdraget nu att minska ambitionen i lagförslaget. 

– Vi gröna är inte alls nöjd med hur texterna blev men det viktiga för oss var att få igenom naturrestaureringslagen, vi lyckades med det. Nu får vi hoppas att kommissionen och rådet, med de progressiva länder som förhoppningvis finns, kan driva för en tuffare linje. 

Emma Wiesner (C) ändrade sig

Men det som Pär Holmgren pekat på som förluster i texterna ser Emma Wiesner, ledamot för Centerpartiet i EU-parlamentet, som vinster. I flera utspel och intervjuer inför omröstningen har hon sagt att hon skulle rösta med de konservativa för att få lagen helt och hållet avvisad. Men under dagens session ändrade hon sig, skriver hon på Twitter.

”Politiskt arbete lönar sig! Vi förhandlade i korridorerna ända in i slutet – och våra förändringar för skogen och jordbruket gick igenom! Därför röstade jag och Centerpartiet idag ja till lagen om naturrestaurering! För miljö, klimat och landsbygd!”

Lrf inte nöjda

Som vinst pekar hon bland annat på att krav på återvätning (återställande av våtmarker) är borta från EU-parlamentets förhandlingsposition. Men också att en princip som säger att ekosystem inte får försämras är borta från texten. Något som i kommissionens förslag innebär att naturens tillstånd inte får försämras före eller efter ett återställande, en princip som bland annat LRF Skogsägarna tidigare pekat ut som problematiskt för svenskt skogsbruk.

Men LRF:s ordförande Palle Borgström, är ändå inte nöjd. 

– Trots ett hårt arbete från flera svenska parlamentariker för att förbättra förslaget – bland annat gällande jord- och skogsbruket – beklagar vi att EU-parlamentet i dag valde att ställa sig bakom restaureringslagen. Vi borde i stället fokusera insatserna för den biologiska mångfalden där de gör mest nytta, nämligen genom en aktiv och hållbar livsmedelsproduktion och brukande av skogen, säger han i ett uttalande.

Nu väntar förhandlingar mellan EU:s ministerråd, EU:parlamentet och EU-kommissionen innan en färdig lag kan antas. 

Läs mer: Så mycket skulle EU:s nya omtvistade miljölag kosta – och bidra med

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV