Radar · Fred

Inget svenskt besked om Gaza-omröstning i FN

Om några timmar samlas FN:s generalförsamling för att rösta om en vapenvila i kriget mellan Israel och Hamas.

Klockan 21 på tisdagen samlas FN:s generalförsamling för att ha en icke-bindande omröstning om en vapenvila i kriget mellan Israel och Hamas.

Vid lunchtid ville utrikesminister Tobias Billström inte ge besked kring hur Sverige ska rösta, uppger TT.

I oktober antog FN:s generalförsamling en resolution om omedelbart humanitärt eldupphör i Gaza. Den antogs med röstsiffrorna 120–14 med 45 länder som lade ned sina röster, däribland Sverige. USA röstade emot och var kritiska mot den antagna resolutionen eftersom den inte nämnde Hamas. Bland länderna som röstade för fanns Frankrike.

I generalförsamlingen i FN-högkvarteret i New York har de 193 medlemsstaterna var sin plats och röst. Beslut fattas i form av resolutioner som inte är bindande för medlemsländerna. De anses dock vara moraliskt bindande då de är ett utslag av världsopinionen.

Fakta: FN och generalförsamlingen

• Förenta Nationerna bildades under andra världskrigets slutskede. FN-stadgan undertecknades av 51 medlemsländer sommaren 1945 och trädde i kraft den 24 oktober samma år. I dag har FN 193 medlemsländer.
• Arbetet leds av generalsekreteraren, just nu portugisen António Guterres, och bygger till stor del på FN-stadgan. FN:s andre generalsekreterare, svensken Dag Hammarskjöld, beskrev organisationens syfte så här: ”FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen utan för att rädda den från helvetet.”
• Viktiga kammare där beslut fattas är generalförsamlingen, säkerhetsrådet och FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc).
• I generalförsamlingen i FN-högkvarteret i New York har de 193 medlemsstaterna var sin plats och röst. Beslut fattas i form av resolutioner som inte är bindande för medlemsländerna. De anses dock vara moraliskt bindande då de är ett utslag av världsopinionen.
Källa: FN/TT